Det ved vi om regeringens finanslovforslag
Tirsdag fremlægger regeringens sit finanslovforslag for 2013. Her er et udpluk af de punkter, vi kender nu.

* Regeringen forventer, at 158.000 danskere til næste år vil mangle et job, erfarer Ritzau. Det er 6.000 flere, end regeringen oprindeligt havde forventet.

* Desuden venter regeringen ifølge Ritzaus oplysninger, at underskuddet på den offentlige saldo bliver cirka 36,5 milliarder kroner næste år. Det svarer til 1,9 procent af BNP.

* Regeringen forventer, at den økonomiske vækst næste år vil blive på 1,7 procent mod 0,9 procent i år, erfarer Ritzau.

* Regeringen lægger op til at sanere og omprioritere erhvervsstøtteordningerne for godt to milliarder kroner. Således må eksempelvis Højteknologifonden slippe 240 millioner kroner, mens der spares også 25 millioner på hjemmeservice.

* Der gives 371 millioner kroner ekstra til U-landsbistand.

* Kongehuset får 400.000 kroner mere at leve for til næste år, erfarer Ritzau. I alt ydes der 96,8 millioner kroner til Kongehuset.

* En milliard kroner over de kommende tre år til at styrke lærer- og pædagoguddannelserne.

* Regeringen vil give 600 millioner kroner til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter inden for energiområdet og afsætte 500 millioner kroner til at give ufaglærte en uddannelse.

* Der skal bruges én milliard kroner på at sikre bedre arbejdsmiljø og fastholde syges tilknytning til arbejdsmarkedet. Midlerne findes i Forebyggelsesfonden og skal således ikke finansieres.

* Der tilfalder psykiatrien 200 millioner kroner ekstra.

* Landets domstole får tilført 171 millioner kroner ekstra i 2013 til at holde tempoet i sagsbehandlingen oppe.

/ritzau/