Cheføkonomer: Så stor bliver væksten ikke
Regeringen forventer, at antallet af ledige næste år vil være faldet til 158.000 mod de 164.200, der var i juni i år. Foto: Colourbox
Regeringen forventer vækst i økonomien og færre ledige næste år. Men det er for rosenrødt, mener cheføkonomer.

Regeringen har taget de positive briller på, når den vurderer Danmarks økonomi i den nærmeste fremtid.

Det kommer lidt mere gang i væksten næste år, og antallet af arbejdsløse vil også være på retur, hvis man skal tro regeringens skøn, der er udgangspunktet for forslaget til den nye finanslov.

Men regeringens vurdering er lige lovligt positiv, mener cheføkonomen i landets største bank, Danske Bank, Steen Bocian.

- Selvom vi da nok har udsigt til lidt bedre vækst i Danmark, så virker regeringens skøn i lyset af også de danske økonomiske nøgletal endog meget optimistiske, fastslår Steen Bocian.

Han påpeger, at alt tegner til, at BNP-væksten i Europa i år er negativ på minus 0,3 procent og næste år vil stige til blot en halv procent.

Til sammenligning regner regeringen med en vækst i år på 0,9 procent og 1,7 procent næste år.

- Vi har meget svært ved at være så optimistiske, med mindre at den europæiske gældskrise letter meget markant, siger han.

Regeringen forventer, at der til næste år er 158.000 ledige. Ifølge tal fra Danmarks Statistik lå antallet af ledige på 164.200 i juni.

- Det optimistiske vækstskøn bevirker også, at regeringen efter vores vurdering er for optimistiske med hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi venter snarere stigende end faldende ledighed, påpeger Steen Bocian .

Kollegaen i Nordea, cheføkonom Helge J. Pedersen, er langt hen ad vejen enig.

- Den lave aktivitet betyder, at det vil kræve en kraftig acceleration i både det offentlige og private forbrug og investeringer resten af året, hvis regeringen skal nå i mål med deres budget.

- Givet de historiske erfaringer tvivler vi dog på, om det rent faktisk vil lykkes regeringen at nå i mål med de opstillede prognoser, siger Helge Pedersen.

Han er dog positiv over for flere af elementerne i finansloven.

- Det er hensigtsmæssigt at satse på uddannelse og investeringer i infrastruktur, da det bidrager til at løse det langsigtede vækstpotentiale i dansk økonomi, siger Helge Pedersen og fortsætter:

- Det er også fornuftigt, at regeringen vil gøre en ekstra indsats for at bekæmpe ungdomsledigheden, der aktuelt udgør et stort problem. Omkring 15 procent af de unge mellem 15 og 24 år er således uden job.

/ritzau/