Er Bilderberg-gruppen en hemmelig Verdensregering?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Jeg er blevet nysgerrig og har forsøgt at finde ud af, hvad Bilderberg-gruppen er for noget. Jeg har fundet ud af følgende, og hvis I ved mere, så kunne det være fedt om I gad notere jeres viden her i denne tråd.

Af gode grunde bliver der ikke skrevet meget om Bilderberg-gruppen i pressen, men jeg er sikker på, at der er viden at hente, hvis alle fortæller, hvad de ved.

Kollektiv intelligens. 

Bilderberg-gruppen er en international privat forening af indflydelsesrige mennesker fra 18 lande i Vesten, som mødes en gang om året i maj eller juni. Hvert land har 2 medlemmer af forretningsudvalget (steering comittee), som beslutter, hvor næste møde skal holdes, og hvem der skal inviteres. Deltagerne på de årlige møder er forskellige fra gang til gang og deltagerne har tavshedspligt om indholdet af møderne.

Formålet med Bilderberg-gruppen skulle være at danne et kontaktnet, som skulle øge forståelsen mellem US og Europa og samtidig danne modvægt til kommunismen. Et sted, hvor der kan tales åbent uden der bliver lavet referat og uden mødernes indhold sendes ud til pressen.

Bilderberg-gruppen blev startet i 1954 af Denis Healey, Joseph Retinger, David Rockefeller og Prince Bernhard af Holland. Bilderberg gruppen har sandsynligvis høj gennemslagskraft og stor magt, selvom magten er usynlig. Deltagerne tager hjem og spreder budskaberne, ved at gøre Bilderbergbudskaberne til deres egne, og formidle budskaberne videre via de enkelte deltageres massive kontaktnet og øvrige muligheder for at sprede budskaberne.

Bilderberg -gruppens hovedkontor ligger i Leiden i Holland, og herfra besluttes det, hvilket land der skal være vært for den kommende Bilderbergkonference, hvor deltagertallet er på mellem 100-130. Sikkerheden varetages af de respektive landes efterretningstjenester. Finansieringen foregår via sponsorstøtte fx Xerox, Heinz og Fiat. Men ingen kan købe sig til medlemsskab af Bilderberg-gruppen eller købe sig ind som deltager i et af gruppens møder. Iøvrigt er det meningen, at de inviterede deltagere, som alle har lovet ikke at give interview til journalister om mødet, skal tale ved møderne og ikke bare sidde og lytte. Man deltager ikke i et Bilderbergmøde udelukkende for at lade sig inspirere. Man skal selv have noget at byde ind med.

Bilderberg er en måde at bringe højt placerede (in spe) politikere, erhvervs- og bankfolk, eksperter, royalty, og journalister sammen.

En af medstifterne Denis Healey udtrykte det på denne måde til The Guardian: "Politics should involve people who aren t politicians. We make a point of getting along younger politicians who are obviously rising, to bring them together with financiers and industrialists who offer them wise words. It increases the chance of having a sensible global policy. "

Bill Clinton deltog i Bilderbergkonferencen i 1991 mens han stadig var governor of Arkansas, Tony Blair deltog mens han stadig var en opposition MP. Alle presidents of the European Commission har deltaget inden de blev udnævnt. Også alle NATO-generalsekretærer fra 1971 til 2003 har været bilderbergere. Så man kan godt sige, at det er godt for karrieren at have været med på Bilderberg-gruppens liste over inviterede deltagere. Til gengæld får Bilderberg-gruppen så nogle indflydelsesrige kontaktpersoner der er pro-big-business.

En skandale har ramt Bilderberg-gruppen. Den benævnes "Lockheed-skandalen" og stammer tilbage fra 1975. Det var Bilderbergs generalsekretær Prins Bernhard der havde modtaget mange millioner kroner i bestikkelse.

I Danmark er der blevet rejst en del paragraf-20-spørgsmål om minstres deltagelse i Bilderberg-møderne.

 

Nogen af de danske deltagere ved Bilderbergmøderne:

Tøger Seidenfaden, tidl. medlem af forretningsudvalget i Bilderberg-gruppen og deltager på mindst 11 møder, chefredaktør på Politiken

Bodil Nyboe Andersen, tidl. direktør for Nationalbanken

Mærsk Mc-Kinney Møller

Tage Andersen, tidl. ordførende direktør for Danske Bank

Ritt Bjerregaard, tidl. EU-kommisær og minister, nu overborgmester i København

Hakon Christensen, (ØK-formand)

Aage Deleuran, tidl. chefredaktør på Berlingske Tidende

Anders Eldrup, adm. direktør i DONG medlem af styrekomiteen

Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister

Poul Hartling, (statsminister 1973-75)

Connie Hedegaard, miljøminister

Per Hækkerup, (udenrigsminister, økonomiminister m.m. i 60 erne og 70 erne)

Jens Kampmann, (trafikminister 1971-73)

Jens Otto Krag, (statsminister 1962-68 og 1971-72)

Mogens Lykketoft, tidl. finansminister og udenrigsminister, tidl. formand for Socialdemokraterne

Prins Henrik

Herbert Pundik, tidl. chefredaktør på Politiken

Anders Fogh Rasmussen, statsminister

Chresten W. Reeves, Berlingske Tidende

Jørgen Schleimann, journalist, chefredaktør, tidl. direktør for TV 2, tidl. landsformand for Europabevægelsen

Terkel M. Terkelsen, redaktør på Berlingske Tidende

Kilde: listen er inspireret af wikipedia.dk

Andre deltagere- ufuldstændig liste:

Hillary Clinton

José Barroso

Dronning Beatrix af Holland

Tony Blair

George W. Bush

Bill Clinton

Jacques Delors

Hollands dronning Beatrix

Bill Gates

Henry Kissinger

Pascal Lamy

Helmut Kohl

Anna Lindh

Olof Palme

Richard Perle

Romano Prodi

div. medlemmer af Rockefeller-familien

Donald Rumsfeld

Javier Solana

Peter Sutherland

Dominique de Villepin

James Wolfensohn

Paul Wolfowitz

Kilde: listen er inspireret af wikipedia.dk

Kritik:

1. Nogen påstår, at Bilderberg-gruppen er en kapitalistisk forening som udelukkende arbejder for egen succes

2. Bilderberg-gruppen kritiseres for at være udemokratisk fordi alt er så hemmelighedsfuldt

3. Der bliver konspireret en del om Bilderberg-gruppen

4. Andre betragter Bilderberg-gruppen som en "lobbying group with a good deal of political clout on both sides of the Atlantic", som BBC skrev i 2003

5. En enkelt, Jim Tucker, avisredaktør, har kaldt gruppen for "ond"

6. Bilderberg-gruppen er blevet kaldt "a secret government of the world "

7. "En klike af de rigeste, økonomisk og politisk mest magtfulde og indflydelsesrige personer i Vesten, som mødes hemmeligt for at planlægge begivenheder, der senere tilfældigvis bare finder sted," The Times i 1977

8. "Man kan sige, at Romtraktaten, som bragte det Indre Marked til verden, blev opfostret på Bilderberg-møder," sagde USA s ambassadør i Vesttyskland, bilderbergeren George McGhee. Kilde: Information 2006

This article are Not Copyrighted, but under GNU-license. Readers can reprint and are free to redistribute - as long as full credit is given to www.BrainGain.dk

www.BrainGain.dk

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.