Listen Louder Kendt iværksætter: Vi har opbygget et erhvervsliv fyldt med siloer
Ifølge den kendte iværksætter og tidligere næstformand i Dansk Iværksætter Forening, Jonathan Løw, har vi skabt et erhvervslandskab af siloer. Teknologiske startups i København aner ikke, hvad industrivirksomheder i Jylland laver, og det er et kæmpe problem, hvis vi fremover skal sikre innovation og vækst i Danmark, mener Jonathan Løw.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Jonathan Løw har selv skabt flere virksomheder i ind- og udland, og efter at have interviewet flere end 150 førende iværksættere og ledere står hans dom klar:

Der er nærmest ingen vidensdeling på tværs af landsdele eller imellem iværksættere og etablerede virksomheder i Danmark.

Vi kender siloerne fra vores egen organisation

Ifølge Jonathan Løw er problematikken omkring siloer noget, man udmærket kender til i de enkelte organisationer og virksomheder:

"Jeg hører ofte den enkelte virksomhed være opmærksom på problemet med siloer. Her bruger man det til at sætte fokus på det problem, at medarbejderne i eksempelvis IT ikke kan følge med i, hvad der foregår ovre i marketingafdelingen, og der derfor findes en masse uudnyttede muligheder i forhold til både samarbejde og læring."

Denne interne problematik er imidlertid endnu større, når vi kigger på Danmark som iværksætter- og vækstsamfund, påpeger iværksætteren.

Jonathan Løw har ud fra de mange samtaler og interviews kunnet kortlægge, at vi både som individer og virksomheder igen og igen kommer til at omgås og tale med folk og brancher, der minder om os selv.

Det er meget naturligt, men samtidig en stor udfordring, mener Jonathan Løw.

Mænd netværker med mænd

"For dig som individ er det i fremtiden et stort problem, hvis dit netværk primært består af mennesker ligesom dig selv. Det kunne eksempelvis være et netværk, hvor de alle arbejder med noget i stil med det, du gør (eksempelvis markedsføring), eller hvis du er en mand, og dit netværk derfor består af 95% mænd", forklarer Jonathan Løw og fortsætter:

"For jer som organisation er det tilsvarende en stor begrænsning, hvis jeres netværk udelukkende er centreret omkring eksempelvis klynger, som I indgår i for at dele viden. Det kunne være en fødevareklynge, hvor I ganske givet vil lære en masse yderligere omkring jeres branche, men også opleve et ekkokammer i stil med det, som de sociale medier bygger op omkring os, fordi de ved, at vi godt kan li' det."

Jonathan Løw forklarer dynamikken bag denne udvikling sådan, at vi som mennesker har en tendens til helst at ville netværke med mennesker, der deler vores holdninger og ligner os selv, fordi det føles godt. Det er ganske naturligt, påpeger Jonathan Løw, men det er også ganske problematisk.

Jonathan Løw forklarer problemet således, at det for den enkelte begrænser de perspektiver, vi kan få på vores arbejdsopgaver i en given organisation.

Fremtiden kræver, at vi tænker holistisk

Fremtidens medarbejdere skal ifølge Løw i langt højere grad end tidligere kunne tænke holistisk omkring deres ansvarsområder.

"Det vil eksempelvis sige, at fremtidens IT-chefer i langt større omfang end førhen skal kunne forstå kunderne og evne ikke kun at tænke i teknologi, men også i mennesker. På samme måde bliver fremtidens personlige assistent (PA) ikke blot et spørgsmål om at organisere en kalender eller planlægge nogle møder, men også i at give kvalificeret sparring og åbne viden op for den chef, som PA'en skal assistere", forklarer Jonathan Løw.

For organisationen er problemet med silo-netværkene ifølge Jonathan Løw, at eksempelvis de jyske industrivirksomheder egentlig burde tale langt mere med københavnske tech-startups end med andre industriproducenter i det jyske, men det er sjældent tilfældet, fordi begge parter foretrækker at spejle sig i nogen, de ligner. Det risikerer at komme til at betyde, at vi selv i et lille land som Danmark slet ikke får skabt de synergier, der er brug for, mener Jonathan Løw.

Iværksætterfællesskaber kan både være en del af løsningen og af problemet

Jonathan Løw peger også på et andet paradoks:

"Vi har organiseret hele vores økosystem på en måde, der risikerer at fastholde disse siloer. Som iværksættere flytter vi ind i iværksætterfællesskaber med andre startups, der ligner os. Det kan naturligvis give noget udmærket læring omkring det at være en startup, og festerne er ofte fede, men reelt befinder kunderne sig meget sjældent i disse fællesskabssiloer, ligesom den største læring ikke finder sted der, men helt tæt på kundens og kundens virkelighed", forklarer han.

Jonathan Løw påpeger, at også produktions- og industrivirksomheder har deres egne siloer, som ikke som iværksætterne er i særligt iværksætterhuse, men i stedet i store byggerier ud til motorveje med langt imellem de enkelte selskaber.

Det er godt nok smart rent logistisk, erkender Jonathan Løw, men peger samtidig på, at der ofte lokaler tomme, hvor der ideelt set burde sidde nogle spændende startups med relevans for den pågældende etablerede virksomhed.

"Blot er det ikke en kultur, vi overhovedet har dyrket. Tværtimod", slutter Jonathan Løw.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News