Værdikamp om arbejdsmarkedet: Hvad står der mellem linjerne på Løkkes A4-papir?
Valgkampen har bekræftet, at dette valg i høj grad er et beskæftigelsesvalg.

Af Rasmus Emborg
SE ALLE BLOGINDLÆG

Intet parti kan længere tage copyright på titlen som Danmarks lønmodtagerparti. Det er blevet slået fast under valgkampen, der slutter i dag.

Men lønmodtagerne, som alle partier har bejlet til, har rigtig god grund til netop at sætte deres kryds efter, hvilket arbejdsmarked vi skal have i Danmark i de kommende år.

Valgkampen har bekræftet, at dette valg i høj grad er et beskæftigelsesvalg. For arbejdsmarkedet er blevet rammen om en ny værdikamp, der handler om, hvem vores fælles økonomi skal være rettet imod – og hvordan vi sikrer, at alle arbejder til en ordentlig løn og under ordentlige forhold.

På valgkampens første dag bragte vi da også på Ugebrevet A4 en undersøgelse, der fortalte, at danskerne lægger mest vægt på arbejdsmarkedspolitik, når de skal sætte deres kryds. Det skal vi i dag, og dagpenge, social dumping, tryghed i jobbet m.m. bliver for rigtigt mange af os afgørende for, hvilket parti der får vores stemme.

Selv om vi er ude af krisen, har mange danskere en oplevelse af, at både arbejdsmarkedet generelt og deres egen konkrete jobsituation er mere utryg end tidligere. Et godt og trygt arbejde er ikke bare noget, man kan regne med, men noget der skal kæmpes for.

På det overordnede plan gælder det kampen for den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgiver i en nogenlunde lige magtbalance aftaler løn- og arbejdsvilkår og løser konflikter på arbejdsmarkedet.

Og fagbevægelsens aktuelle kamp med flyselskabet Ryan Air har medvirket til at gøre denne kamp nærværende - også for alle dem, der endnu ikke har oplevet at blive presset ud af arbejdsmarkedet af billig udenlandsk arbejdskraft.

Socialdemokraterne har i valgkampen haft en offensiv tilgang til denne dagsorden. Blandt andet har partiet fremlagt en ambitiøs plan imod social dumping, hvor der sættes ind over for snyd, fifleri og løntrykkeri.

Og en S-ledet regering ser ud til at ville fortsætte den moderate reformkurs, der vil skabe nye job uden at piske dem, der ikke har et.

Til gengæld er Venstre veget uden om invitationen til at indgå en bred aftale om social dumping – og har dermed i første omgang misset muligheden for, at denne kamp forankres bredt i Folketinget.

I stedet har Lars Løkke Rasmussen sagt, at han vil indkalde til trepartsforhandlinger, hvis han bliver statsminister. Her skal blandt andet social dumping på dagsorden.

Men med så meget andet i valgkampen er Løkke ikke konkret. Igen og igen har han sagt, at han har en plan - og at han i øvrigt er fyldt med energi til at gennemføre den. Men når oppositionens leder i den sidste tv-duel med Helle Thorning i aftes fremlægger et enkelt A4-ark med Venstres politik, kan man ikke lade være med at tænke, at der må stå noget mellem linjerne på det papir.

Det er mellem linjerne, vi skal finde Venstres moderne kontanthjælpsloft. Vi ved dog, at det bliver svært at realisere uden at sætte ydelserne ned. Med risiko for, at vi vil se et nedadgående pres på lønningerne og større ulighed i Danmark.

Det er også mellem linjerne, at vi er nødt til at prøve at finde Løkkes reelle dagsorden for trepartsforhandlingerne. Dog er det blevet afsløret, at han vil have fagbevægelsen til at skrue økonomien ned og sænke medlemmernes kontingent – som en modydelse for IKKE at sænke fagforeningsfradraget.

Hvad enten der sker det ene eller det andet, vil det svække fagbevægelsen over for arbejdsgiverne, der i forvejen er meget stærke. Med alvorlig risiko for dårligere forhold og lavere løn på sigt.

Det vil være skridt på vejen mod den økonomiske plan om tyske lønninger og svensk skat, som eks-finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterede tidligere i denne valgperiode. Og vil også imødekomme Løkkes støtteparti, Liberal Alliance, der mener, at social dumping er godt, fordi det giver en sund konkurrence på arbejdsmarkedet

Er det den vej, vi vil? Det er noget af det, vi skal stemme om i dag.

God valgdag!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.