KAOS MED KÆRESTEPENGE

Skal betale kærestepenge retur til par: Aalborg nægter

Par vandt klagesag i Ankestyrelsen og har derfor ret til at få penge tilbage. Men Aalborg Kommune har i stedet bedt Ankestyrelsen lave en ommer.
- Er det sådan, at borgeren skal betale en pris for, at der er en strid mellem Ankestyrelsen og kommunerne om, hvordan man skal fortolke lovgivningen? spørger Per Clausen fra Enhedslisten.
- Er det sådan, at borgeren skal betale en pris for, at der er en strid mellem Ankestyrelsen og kommunerne om, hvordan man skal fortolke lovgivningen? spørger Per Clausen fra Enhedslisten. Nikolai Linares/Arkiv/Scanpix

Aalborg Kommune har tabt en sag om kærestepenge i Ankestyrelsen. Men i stedet for at betale tilbage til den arbejdsløse, der er blevet trukket i kontanthjælp, er kommunen gået til modangreb. Kommunen forlanger, at Ankestyrelsen tager sagen op igen.

Sagen har medført politisk ballade i Aalborg, hvor byrådsmedlem og medlem af Folketinget Per Clausen (EL) er stærkt utilfreds.

- Jeg forstår ikke, hvordan kommunen på nogen lovlig måde kan lade være med at følge en ankeafgørelse, som er helt utvetydig, siger han.

Sagen handler om, at et samlevende par klagede til kommunen, fordi de mener, at det er i strid med Grundloven, at den ene af dem blev pålagt af forsørge den anden, der var på kontanthjælp.

Men da Ankestyrelsen behandlede deres klagesag, viste det sig, at Aalborg Kommune ikke havde tjekket i ATP-registret, om parret var registeret som samlevende.

Det skal kommunen gøre ifølge loven, og derfor dømte Ankestyrelsen afgørelsen for ugyldig.

Parret skal altså have efterbetalt alle de penge, de mistede på at blive pålagt forsørgelsespligt sidste år.

Strid mellem myndigheder koster arbejdsløse penge

Men parret har ikke fået nogen penge. For Aalborg Kommune mener for det første ikke, at der er sket fejl, og for det andet mener kommunen, at de mulige fejl ikke er så væsentlige, at afgørelsen er ugyldig.

- Så kan kommunerne jo bede om at få genoptaget sager hver eneste gang, de får en afgørelse, de ikke bryder sig om, siger Per Clausen fra Enhedslisten.

Samtidig kan kommunen udsætte efterbetalingen penge. Der er nemlig en ventetid på op til et år på at få behandlet sager i Ankestyrelsen.

- Er det sådan, at borgeren skal betale en pris for, at er en strid mellem Ankestyrelsen og kommunerne om, hvordan man skal fortolke lovgivningen? spørger Per Clausen.

Aalborg Kommune siger til Avisen.dk, at ledelsen ikke ønsker at udtale sig, før sagen har været debatteret på et fælles møde i Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fredag.

Ekspert bakker genstridig kommune op

Uenigheden om den aalborgensiske afgørelse lægger sig oveni en generel tvivl om Ankestyrelsens kurs i sager, hvor der er begået fejl i sagsbehandlingen.

Tvivlen har fået Kommunernes Landsforening (KL) til at opfordre kommunerne til at lade være med at træffe afgørelser eller udbetale penge, indtil KL og Ankestyrelsen er blevet enige.

Men Aalborg Kommune får opbakning fra en lektor i socialret fra Aalborg Universitet. Nina Von Hielmcrone har læst kommunens brev til Ankestyrelsen og er enig i kommunens argumenter for at få genoptaget sagen.

- Normalt vil nye faktuelle oplysninger i en sag kunne begrunde genoptagelse. Her kritiserer kommunen Ankestyrelsens retsanvendelse, hvilket nok er usædvanligt, men i denne sag er kritikken efter min mening velbegrundet, siger hun.

Fakta om kærestepenge:
Gensidig forsørgelsespligt blev indført med kontanthjælpsreformen den 1. januar 2014.

Den gensidige forsørgelsespligt betyder, at hvis den ene i et samlevende par modtager kontanthjælp, har parret pligt til at forsørge hinanden – ligesom hvis parret var gift.

Loven blev indfaset med halv virkning i 2014. Den skulle fuldt indføres den 1. januar i år. I stedet blev gensidig forsørgelsespligt afskaffet som en del af finanslovsforhandlingerne og kører videre på halv kraft i 2015.

Pligten bliver afskaffet den 1. januar 2016.

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.