Sådan vil Neergaard hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job

Regeringen har ikke lavet en reform af tilbudene til kontanthjælpsmodtagere på baggrund af anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget, men flere projekter er inspireret af eksperternes tanker.
Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen er enig med eksperterne i, at der skal fokus på den virksomhedsrettede indsats.
Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen er enig med eksperterne i, at der skal fokus på den virksomhedsrettede indsats. Foto: Erik Refner / Scanpix

Flere kontanthjælpsmodtagere skal i virksomhedspraktik eller uddannelse. Sådan lød anbefalingerne fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, som blev nedsat af den tidligere regering til at kulegrave beskæftigelsesindsatsen.

Anbefalingerne landede på politikernes bord kort før valget i 2015, og derfor nåede den socialdemokratiske regering ikke at føre anbefalingerne ud i livet.

Den nye regering har ikke gennemført nogen lovændringer på baggrund af anbefalingerne, men flere projekter er inspireret af tankerne fra Carsten Koch-udvalget, viser en gennemgang, som Beskæftigelsesministeriet har lavet for Avisen.dk

”Jeg er faktisk enig i meget af den linje, som ligger i anbefalingerne fra det Carsten Koch-udvalg, den tidligere regering nedsatte. Det gælder særligt det markante fokus på at styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet," skriver Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i en kommentar til Avisen.dk.

Her er de initiativer, der skal få flere kontanthjælpsmodtagere i job: 

JobFirst er et forsøg med kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats. Forsøget understøtter samarbejdet mellem sagsbehandler, borger og virksomhed, og skal sikre flere udsatte borgere fodfæste på arbejdsmarkedet.

Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb  skal styrke kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte virksomhedsforløb blandt andet via opkvalificering af jobcentermedarbejdere.

Kvalitet i ressourceforløb omfatter udvikling af en praktisk guide til kommunerne om det gode ressourceforløb, et rejsehold, som skal formidle guiden til alle landets kommuner og sætte fokus på deres arbejde med den virksomhedsrettede indsats samt en brugerundersøgelse, som skal afdække borgerens tilfredshed med indsatsen i ressourceforløb.

Bedre ressourceforløb skal give viden om, hvordan ressourceforløb gennemføres med høj kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorer. Der igangsættes et virksomhedsforløb, hvor social- og sundhedsmæssige udfordringer løses parallelt. Dertil skal der arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen.

Projekterne er finansieret af SATS-puljemidlerne.

En anden vigtig tanke i Carsten Koch-udvalget er, at de jobparate og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere ikke skal have tilbud, som falder under kategorien "øvrig vejledning og opkvalificering". Derfor har regeringen også ændret refusionen til kommunerne, så de ikke får udgifterne dækket, hvis de sender jobparate og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere på denne type kurser.

Mange af anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget går også igen i den integrationsindsats, der netop er blevet aftalt mellem regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.