RYANAIR: DISCOUNT I LUFTEN

Ryanairs kontrakter er ulovlige i Danmark

Det irske flyselskab forbyder ansatte at udtale sig om deres løn. Det er ulovligt at give lønmodtagere i Danmark sådan en mundkurv, fastslår to eksperter. Ryanair har ingen kommentar.
Ansatte i Ryanair må ikke udtale sig om deres løn. Det er et brud på reglerne i Danmark, oplyser to eksperter.
Ansatte i Ryanair må ikke udtale sig om deres løn. Det er et brud på reglerne i Danmark, oplyser to eksperter. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix/arkivfoto.

Alle i Ryanair lige fra stewardesser til cheferne må intet fortælle om, hvor lidt eller hvor meget de får i løn. Det fremgår af ansættelseskontrakter, som Avisen.dk er i besiddelse af.

I Danmark er det et klart brud på lovgivningen at give ansatte mundkurv på i forhold til løn, lyder det fra to uafhængige juridiske eksperter.

I Danmark har alle lønmodtagere nemlig lovens ord for, at de må oplyse om, hvad der ryger ind på lønkontoen, hvis de har lyst.

Netop lønnen til stewardesser og piloter hos Ryanair er et helt centralt stridspunkt i den kontrovers, som fagbevægelsen har kørende med Ryanair. En kontrovers der når et foreløbigt højdepunkt i Arbejdsretten på mandag.

Den går ikke i Danmark

Stewardesser og piloter, der arbejder for Ryanair, har hver især en ansættelseskontrakt, der er stemplet 'strengt fortrolig'. Dermed bliver det forbudt for de ansatte at fortælle andre om den løn og de arbejdsvilkår, der er beskrevet i kontrakten.

Men den går ikke for de piloter og stewardesser, der arbejder for Ryanair og bor i Danmark. Det fremgår klart af loven om ligeløn, at enhver må oplyse om sin løn.

Det er sågar understreget i loven, at man ikke kan pålægge ansatte at holde mund om deres løn ved at få dem til at skrive under på en klausul om fortrolighed.

Ekspert i lovgivningen om ligestilling og specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder, jurist Kirsten Precht, er klar i mælet.

- Hvis Ligelønsloven finder anvendelse, er det ulovligt at pålægge ansatte, at de ikke må oplyse om deres løn, siger Kirsten Precht til Avisen.dk.

En fuldstændig ens vurdering har en anden ekspert.

- Såfremt kontrakten tilsigter at afskære den ansatte fra at videregive oplysninger om sin løn, er den i klar strid med Ligelønsloven. For at kunne værne om principperne om ligeløn har enhver ansat i Danmark ret til at oplyse andre om sin løn, forklarer advokat og partner i SJ Law Arvid Andersen, der er ekspert i ansættelsesret.

"Alle behandles lige dårligt"

Fagbevægelsen mener, at Ryanair byder stewardesser en helt urimelig lav løn og elendige vilkår. Af samme grund er fagbevægelsen parat til at lamme Ryanair i Danmark inden månedens udgang.

For fagbevægelsen er det derfor ikke en ligegyldig detalje, at Ryanair via sine kontrakter afskærer ansatte fra at oplyse om deres løn. Det mener næstformand i LO-fagbevægelsen, Lizette Risgaard.

- Vi hverken kan eller vil acceptere, at ansatte ikke må oplyse nogen om deres løn, siger Lizette Risgaard.

Hun forklarer, at åbenhed om løn er vigtigt både for at fremme ligestilling og hindre uretfærdigheder mellem medarbejdere uanset køn.

- Der er rigtigt mange steder, man ikke taler om løn. Vi ved ellers, at når først det kommer frem i lyset, så viser det sig ofte, at der er store forskelle, som der ikke er noget belæg for, siger Lizette Risgaard.

Adspurgt om Ryanairs mundkurv i forhold til løn har noget med ligeløn at gøre, svarer hun:

- Det her handler om ligeløn på den måde, at uanset om du er mand eller kvinde i Ryanair, så bliver du behandlet lige dårligt.

Stewardesser der arbejder i Ryanairs fly går i nogle tilfælde for en løn på under 10.000 kroner om måneden.

Ryanair kan være lidt undskyldt

Lidt undskyldt kan Ryanair være i forhold til sine kontrakter. Det vurderer Lizette Risgaard og siger:

- Hvis man nu skal prøve at være flink, så handler det måske for Ryanair om, at de bruger en standardkontrakt for ansatte i Europa. Nu ønsker de så at operere fra dansk grund, og derfor må de ansatte være underlagt dansk lovgivning. Det håber vi at få stadfæstet i Arbejdsretten.

Ryanair påstår konsekvent, at selv om kabinepersonale og piloter bor og arbejder ud fra Danmark, så arbejder de i Irland. Årsag: Ryanairs fly er indregistreret i Irland. Spørgsmålet om Ryanairs ansatte er under dansk eller irsk lov er helt afgørende i sagen i Arbejdsretten.

Ryanair: Ingen kommentar

Avisen.dk har bedt Ryanair om en kommentar til, at Europas største flyselskab med sine kontrakter angiveligt ikke lever op til dansk lovgivning. Men Ryanair vil ikke forholde sig til det. Flyselskabets presseafdeling henviser til, at man ikke udtaler sig om juridiske spørgsmål, så længe der kører sager som den i Arbejdsretten.

Ryanair skriver dog følgende til Avisen.dk:

- Ryanair lever fuldt og helt op til al EU-lovgivning, og Ryanairs piloter og kabinepersonale nyder høj løn, jobsikkerhed og har allerede en kollektiv aftale med Ryanair.

Uddrag fra kontrakter

Avisen.dk har kopier af kontrakter mellem Ryanair og piloter i selskabet. Samt kontrakter for ansatte i virksomheden Crewlink. Det har ifølge egne oplysninger omkring 2.600 stewardesser og stewarder, der er bundet til at arbejde for Ryanair.

Kontrakterne er stemplet 'strengt fortroligt'.

I kontrakterne er der nogle enslydende formuleringer om fortrolighed. Der står blandt andet følgende:

- 'Fortrolige oplysninger' inkluderer - men er ikke begrænset til - al hemmelig og fortrolig information af hvilken som helst art, som du har fået viden om eller har fået som følge af din ansættelse...

Den formulering sammenhold med, at kontrakten er 'strengt fortrolig' kan ikke forstås anderledes, end at kontrakten indhold ikke må videreformidles. Det gælder således også den i kontrakten beskrevne løn.

Hvad siger Ligelønsloven?

Uddrag fra Ligelønsloven § 2 a:

En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver.

Note i loven til ovenstående:

Såkaldte »fortrolighedsklausuler«, hvormed arbejdsgiveren pålægger lønmodtageren ikke at videregive eller i øvrigt gøre nogen bekendt med lønoplysninger, er ikke lovlige.

Den enkelte lønmodtager afgør selv, om oplysninger om egne lønforhold skal videregives, og i givet fald til hvem. Der er ikke krav om et bestemt formål med videregivelsen, som således også kan ske, selv om der ikke er mistanke eller viden om lønmæssig forskelsbehandling.

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.