KAOS MED KÆRESTEPENGE

Råd for udsatte: Helt uholdbar forskelsbehandling

Beskæftigelsesministeren må sætte en stopper for kommunernes forskelsbehandling af kærestepar, der er ramt af arbejdsløshed og krav om at forsørge hinanden, mener Rådet for Socialt Udsatte.
Tidligere minister Jann Sjursen er nu formand for Rådet for Socialt Udsatte. Han mener, at det er helt uholdbart, at landets kommuner forskelsbehandler kærestepar på kontanthjælp.
Tidligere minister Jann Sjursen er nu formand for Rådet for Socialt Udsatte. Han mener, at det er helt uholdbart, at landets kommuner forskelsbehandler kærestepar på kontanthjælp. Foto: Maria Hedegaard/Arkiv/Scanpix

Han taler på vegne af blandt andre hjemløse, misbrugere og arbejdsløse, og han er vred.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte kritiserer landets kommuner, der behandler kærestepar med arbejdsløshed tæt inde på livet vidt forskelligt.

Nogle kommuner betaler trukken kontanthjælp tilbage til parrene, fordi de har lavet grove fejl i deres sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Andre nægter at tilbagebetale en krone, selvom de har lavet lignende fejl.

- Grundlæggende er det helt uholdbart, at der er så stor forskel fra kommune til kommune. Det er dybt urimeligt, at det er så tilfældigt. Det kan ikke være rigtigt, at det er din adresse, der bestemmer, om du får din kontanthjælp tilbage eller ej, siger Jann Sjursen.

Kritikken kommer efter offentliggørelsen af en opgørelse, som Avisen.dk har lavet.

Opgørelsen viser, at den foreløbige regning for tilbagebetaling lyder på 51,4 millioner kroner, men det er altså langt fra alle, der får en bid af kagen.

Mak så ret!

Opgørelsen er baseret på svar fra 77 af landets 98 kommuner, der har informeret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om, hvor store beløb de har tilbagebetalt på grund af grove fejl i sagsbehandlingen.

46 kommuner har efterbetalt tilsammen 51,4 millioner kroner.

Andre har ikke betalt en krone, mens en tredje gruppe slet ikke har lavet en rapport til STAR, selvom tidligere beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) pålagde dem at gøre præcis det i foråret.

For dårligt, lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte.

- Den nye bekæftigelsesminister bør slå i bordet og få de genstridige kommuner til at makke ret, siger formand Jann Sjursen.

Sådan defineres samlevende

To personer bliver betragtet som samlevende par, når:

  • De begge er fyldt 25 år.
  • De begge er ugifte.
  • De bor på samme adresse.
  • De er ikke slægtninge i ret op- eller nedstigende linje.
  • De er ikke søskende.

Dertil kommer at:

  • De har et fælles barn, eller
  • De er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller
  • De har tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste tre måneder.

Herudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

UDVID

Han undrer sig over, at så mange kommuner tilsyneladende ikke tager sagen alvorligt.

- Jeg ved ikke, om der er tale om ulydighed eller elendig lovgivning. Men uanset hvad er det uacceptabelt, at der er så forskellig forvaltningspraksis på et område, der er så centralt for folks privatøkonomi, siger formanden.

Ifølge Bettina Post, der er tidligere formand for landets socialpædagoger og debattør, bryder kommuner ikke bare loven. De opfører sig heller ikke ordentligt. Og den går ikke, mener hun.

"For myndighederne skal ifølge reglerne om god forvaltningsskik opføre sig ordentligt. Også selv om det er besværligt. Ifølge Folketingets Ombudsmand indebærer det blandt andet, at man ikke må smøle med sagerne," skriver hun i et debatindlæg her på Avisen.dk.

"10.000 andre problemer"

Jann Sjursen håber, at de ramte vil klage til Folketingets Ombudsmand eller Statsforvaltningen, men han frygter, at flere vil give op på forhånd.

- Alle bør være lige for loven. Det her er en skalten og valten med borgernes retssikkerhed, og problemet er, at udsatte borgere har 10.000 andre problemer at slås med. Der er en stor risiko for, at de ser kampen som tabt på forhånd, siger han.

Bettina Post tvivler på, at alle kærestepar får, hvad de har krav på.

"Spørgsmålet er nu, om de mon alle sammen har fået deres penge. Hvis ingen har sagt noget til kontanthjælpsmodtagerne, er det jo slet ikke sikkert, at de ved, at de har noget til gode. Og det som ingen ved, det har ingen ondt af," skriver hun.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.