Her er de rettigheder, kontanthjælpsmodtagerne misser

Et ekspertudvalg kom for over et år siden med 28 anbefalinger til, hvordan vi kan få flere kontanthjælpsmodtagere i job, men de fleste anbefalinger er aldrig blevet til noget.
Eksperterne foreslog, at kommunen skal lægge ud for udgifterne til transport i forbindelse med virksomhedspraktik. 
Eksperterne foreslog, at kommunen skal lægge ud for udgifterne til transport i forbindelse med virksomhedspraktik.  Foto: Christian Lindgren / Scanpix

Det skal være lettere for kontanthjælpsmodtagere at afdrage deres gæld til det offentlige, og hvis de har udgifter til transport, når de for eksempel skal i virksomhedspraktik, skal de ikke selv lægge ud.

Sådan lød to af anbefalingerne fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg, der for lidt over et år siden kom med 28 anbefalingerne til, hvordan man får flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Hovedbudskabet fra eksperterne var, at flere kontanthjælpsmodtagere skulle i virksomhedspraktik eller uddannelse. Selvom den nye regering ikke har ændret lovgivningen, er det lykkedes kommunerne at få flere i virksomhedspraktik.

Til gengæld går kontanthjælpsmodtagerne glip af det kæmpe uddannelsesløft, som eksperterne havde lagt op til.

Her er et udpluk af de anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget, som ikke er blevet til noget:

Smidigere afdrag på offentlig gæld For at styrke incitamenterne til at komme i job skal borgere, der modtager offentlig forsørgelse og har gæld til det offentlige, have en smidigere afdragsordning, så de ikke risikerer en nedgang i den disponible indkomst ved overgang til et ordinært job.

Bedre håndtering af transportudgifter Kommunerne skal have mulighed for at kompensere borgerne forlods for udgifter til transport, så borgerne ikke længere selv skal lægge ud for transportudgifter, når de skal deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

Realkompetenceafklaring Ufaglærte ledige over 30 år på sygedagpenge skal have ret til at få foretaget en realkompetenceafklaring med henblik på uddannelse og job. Dermed ligestilles sygedagpengemodtagere med kontanthjælpsmodtagere, som allerede har den mulighed i dag.

Hver borger får kun én plan Der udvikles én digital plan med borgerens relevante oplysninger, mål samt igangsatte initiativer og indsatser på både social-, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, som den koordinerende sagsbehandler vedligeholder og ajourfører. Både borger og relevante støttepersoner på tværs af forvaltninger og sektorer får adgang til at se relevante oplysninger.

Dagpengemodtagere der opbruger retten til dagpenge og overgår til kontanthjælp, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud i den virksomhed, hvor borgeren umiddelbart før dagpengeperiodens udløb har været ansat med løntilskud. 

Tilbud til indsatte i fængsel Borgere, der afsoner en dom, skal, hvis det er praktisk muligt, have adgang til at modtage aktive tilbud under beskæftigelseslovgivningen.

Selvom regeringen ikke har lavet en reform af indsatsen på kontanthjælpsområdet, har de sat gang i en række projekter, som er inspireret af tankerne i Carsten Koch-udvalget. Læs mere om projekterne her.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.