EL om udhuling af dagpenge: "Partier bag skattereformen bør skamme sig"

Skattereformen fra 2012 betyder, at ledige i 2023 kun vil få, hvad der svarer til 11 måneders dagpenge på et år, og det skal der gøres noget ved, lyder det fra Enhedslisten.
"Partierne bag skattereformen bør skamme sig. De blev jo advaret imod det her, da vi i sin tid diskuterede skattereformen," siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen.
"Partierne bag skattereformen bør skamme sig. De blev jo advaret imod det her, da vi i sin tid diskuterede skattereformen," siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen. Foto: Scanpix

Udhulingen af de lediges dagpenge skal stoppes.

Sådan lyder budskabet fra Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen som en reaktion på en ny analyse fra AK-Samvirke.

Den viser, at ledige i 2023 kun vil få det, der svarer til 11 måneders dagpenge på et år. Det skyldes til dels skattereformen fra 2012, hvor det blev besluttet, at dagpengesatsen og andre overførselsindkomster fra 2016 ikke skal reguleres nær så meget i forhold til lønudviklingen.

Og det bør være stof til eftertanke til den tidligere SRSF-regering, der blev enige med De Konservative og Venstre om aftalen i 2012.

- Partierne bag skattereformen bør skamme sig. De blev jo advaret imod det her, da vi i sin tid diskuterede skattereformen. Alligevel fastholdt de, at det var dem på overførselsindkomster, der skulle betale gildet, så folk, der var i arbejde, kunne få nogle skattelettelser, som især kom de højtlønnede til gode, siger Finn Sørensen til Avisen.dk.

Kan få store konsekvenser

Ifølge AK-Samvirkes analyse vil dagpengesatsen mellem 2016 og 2023 få et yderligere efterslæb på 5,2 procent i forhold til lønudviklingen. I forvejen findes den såkaldte satsregulering, hvor dagpengesatsen reguleres ned med op til 0,3 procent om året i forhold til lønudviklingen.

Og det vil få store konsekvenser for den enkelte dagpengemodtager, mener Finn Sørensen.

- Det betyder, at dagpengenes værdi bliver yderligere udhulet. Og det ser jo rigtig sløjt ud i forvejen. En gennemsnitlig LO-lønmodtager mister cirka halvdelen af sin indtægt, hvis han eller hun bliver arbejdsløs. Det er jo galt nok, men det bliver jo endnu mere voldsomt, viser de her beregninger, siger han.

Sætter dagpengekommissionens anbefalinger i relief

Beregningerne fra AK-Samvirke kommer dagen før, dagpengekommissionen fremlægger sine længe ventede anbefalinger.

- Det sætter jo virkelig tingene i relief. Dagpengekommissionen har jo fået til opgave at skabe et mere langtidsholdbart, fleksibelt og moderne dagpengesystem, men de har ikke fået flere penge at gøre det med. Det siger sig selv, man kan ikke få et bedre dagpengesystem for de samme penge, så vi ved på forhånd, at der ikke vil være noget svar på det her problem, siger Finn Sørensen.

Enhedslisten vil i stedet forsøge at løse problemet ved at stille et forslag til finansloven for 2016 om at rulle forringelserne af overførselsindkomsterne tilbage. Det vil koste omkring tre milliarder kroner, og de penge har man allerede en finansiering til, understreger Finn Sørensen.

- Vi vil hente dem blandt nogle af de voldsomme skattelettelser, som de rige og de højtlønnede har fået gennem de sidste mange år. Det må være rimeligt og solidarisk, at de kommer til at bidrage til, at folk der ikke har ret meget i forvejen ikke skal skoldes yderligere, siger han.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.