Efter kritik af rapport om soldaters selvmord: Bekymret DF'er frygter skjult problem

Kan vi ikke stole på forskningen, kan vi ikke levere den rette indsats for de hjemvendte soldater, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører
Forsvaret fortalte i en rapport, at veteraner ikke har forhøjet risiko for selvmord. Men designet af undersøgelsen er problematisk, mener forskere.
Forsvaret fortalte i en rapport, at veteraner ikke har forhøjet risiko for selvmord. Men designet af undersøgelsen er problematisk, mener forskere. Foto: Scanpix/arkiv

Det er dybt problematisk, at der nu bliver sat spørgsmåltegn ved konklusionen i en rapport om danske krigsveteraners selvmord, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Jeppe Jacobsen.

Rapporten fra Videnscenter ved Veterancentret under Forsvarsministeriet punkterede for nylig myten om flere selvmord blandt veteraner end andre, men som beskrevet i Ugebrevet A4 tirsdag sætter flere forskere nu spørgsmåltegn ved den positive konklusion. Selve designet af undersøgelsen betyder, at man potentielt undervurderer veteranernes risiko for selvmord, fordi man sammenligner forskellige grupper. 

Jeppe Jacobsen oplever, at han er 'blevet foregøglet, at der ikke er et problem':

- Jeg er bekymret for, at vi står med et skjult problem. Det er jo den her forskning, der ligger til grund for vores indsats over for veteranerne. Kan vi ikke stole på forskningen, kan vi heller ikke levere den rette indsats, siger Jeppe Jacobsen. 

Problemet er ifølge de to forskere, Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, SFI, og Christine Gasse, Aarhus Universitet, at rapporten sammenligner veteraner med personer med samme alder og køn i befolkningen. Men da veteraner er en udvalgt gruppe, der oprindelig skulle leve op til en række sundhedskriterier for at komme ind i forsvaret og derfor er mentalt stærkere end resten af befolkningen, risikerer man at undervurdere selvmordsrisikoen, påpeger forskerne.

Det bekymrer DF-ordføreren: 

- Vi er nødt til at se på sagen, når vi nu skal i gang med et serviceeftersyn af veteranpolitikken. Vi skal indskærpe over for Veterancentret, at man skal måle mellem sammenlignelige grupper, siger Jeppe Jacobsen.

"En fodfejl"

Formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, kalder det 'en fodfejl,' at Veterancentret ikke har oplyst, at de hjemvendte soldater i rapporten blev sammenlignet med mennesker med en anden baggrund.

-  Det er rigtig ærgerligt, at der sås tvivl om undersøgelsen. Jeg oplever, at man oprigtigt er interesseret i at skaffe viden. Derfor er det ærgerligt, at man ikke gør opmærksom på, at der kan være en skævhed, siger Flemming Vinther, der anbefaler, at man i kommende rapporter om soldaternes situation tydeliggør rammerne for undersøgelsen. 

Udover at varedeklarere kontrolgruppen er Flemming Vinther optaget af, at gruppen udvælges, så den harmonerer bedre med soldaternes baggrund. Det kunne eksempelvis være soldater, der var kvalificerede, men ikke har været udsendt på international mission.

- Vi skal alle lære af vores fejl. Det skal Veterancentret også, siger Flemming Vinther og understreger, at han er allermest optaget af at sikre, at hjemvendte soldater ikke havner i en situation, hvor de vælger at tage deres eget liv. 

S: Vi må ikke slække på indsatsen

Hos Socialdemokraterne siger forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen, at han undrede sig over konklusionen i rapporten, men at han samtidig noterer sig, at ingen i det politiske miljø har sat spørgsmålstegn ved en fortsat effektiv indsats over for veteranerne.

- Uanset om det ene eller det andet hold forskere har ret, må det ikke føre til, at vi slækker på indsatsen, siger S-ordføreren. 

Der indgår i alt 56 selvmord blandt veteraner i undersøgelsen, der dækker perioden 1992 til 2014. 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) erklærer i Ugebrevet A4, at han har fuld tillid til, at Veterancentrets undersøgelser er 'retvisende og baseret på solide data og metodevalg'.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har netop bebudet, at hjemvendte soldaters situation kommer på den politiske dagsorden, når han i den kommende tid vil drøfte behandlingen af arbejdsskadesager med med veteranernes organisationer.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.