Kovending: Flere melder sig i fagforening

Flere danskere vælger at bruge penge på at være med i en fagforening. Det er dog ikke alle fagforeninger, der oplever fremgang.
Antallet af medlemmer stiger nogle steder i fagbevægelsen, fortæller formanden for LO, Harald Børsting.
Antallet af medlemmer stiger nogle steder i fagbevægelsen, fortæller formanden for LO, Harald Børsting. Foto: Axel Schütt/Scanpix.

Flere og flere lønmodtagere bruger penge på at betale kontingent til en fagforening. Fra 2013 til 2014 er antallet af medlemmer i fagbevægelsen vokset med 7.000. Det fremgår af tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort fredag.

Det er især veluddannede, der øger medlemstallene i fagbevægelsen. Fagforbundene for jurister, økonomer, magistre, ingeniører og andre højtuddannede har samlet set oplevet en fremgang. Fremgangen for fagforbundene under Akademikernes Centralorganisation (AC) var på 2,7 procent fra 2013 til 2014.

Cheferne vælger også i stigende grad at stå i fagforenig. Ledernes Hovedorganisation fik en fremgang i medlemstallet på 3,2 procent fra 2013 til 2014.

LO og FTF bløder

Mens de højtuddannede vælger fagforeningen til, går det samlet set den anden vej for nogle af de fagforbund, der repræsenterer ufaglærte, faglærte og folk med en mellemlang videregående uddannelse.

Hovedorganisationen LO repræsenterer fagforbund for blandt andre metalarbejdere, tjenere, elektrikere, sosu'er og kontorassistenter.

LO-fagbevægelsen oplevede totalt set en nedgang i medlemstallet på 2,7 procent fra 2013 til 2014.

Formanden for LO, Harald Børsting, noterer sig, at kurven for LO's medlemstal ganske vist stadig peger nedad, men medlemstabet er ikke så stort som tidligere. Til Avisen.dk siger han:

- Hele LO-fagbevægelsen er blevet meget bevidst om at skaffe nye medlemmer. Derfor oplever vi da heldigvis også langt mindre frafald i dag end for blot få år siden. Vi oplever endda i stigende grad afdelinger, der melder om medlemsfremgang.

Store årgange udfordrer

LO's medlemstal faldt fra 2010 til 2011 med 45.000. Fra 2013 til 2014 var nedgangen på 23.000 ifølge Danmarks Statistik.

- Vi har stadig udfordringer med store årgange, der forlader arbejdsmarkedet i disse år. Desuden uddanner mange sig ud af LO over i FTF og AC. Og så har vi desværre svært ved at få yngre til at melde sig ind, siger Harald Børsting.

Hovedorganisationen FTF repræsenterer fagforbund for blandt andre politimænd, sygeplejersker og lærere. FTF oplevede en nedgang i de samlede medlemstal på 0,3 procent.

1,8 millioner danskere er nu med i en fagforening.

Man kan læse mere om udviklingen i medlemstallene i fagbevægelsen her.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.