Hver tredje kvinde: Hjælp mere til mand!

Min mand bør hjælpe mere til med at tage sig af børn og hjem. Det mener hver tredje kvinde i ny undersøgelse. Ligestilling i hjemmet skal have politisk hjælp, mener Kvinderådet.
Hver tredje kvinde mener, at deres partner bør hjælpe mere til derhjemme. For eksempel med rengøring.
Hver tredje kvinde mener, at deres partner bør hjælpe mere til derhjemme. For eksempel med rengøring. Foto: Preben Madsen/Scanpix.

Min mand bør tage en større del af slæbet med børn og hjem.

Sådan lyder budskabet fra hver tredje kvinde i en ny undersøgelse gennemført af Analyse Danmark for Avisen.dk. I undersøgelsen deltager 859 forældre, der har børn boende hjemme og har en partner.

Undersøgelsen vidner om, at det halter med ligestilingen i hjemmene. For mens hver tredje kvinde er utilfreds med partnerens indsats på hjemmefronten, gælder det kun hver fjortende mand.

Med andre ord oplever langt flere kvinder end mænd, at opgaverne ikke deles lige, når det handler om blandt andet at smøre madpakker, læse lektier med børnene eller hente og bringe til skole og sport.

Varmt emne ved køkkenbordet

Tallene gør indtryk i Kvinderådet, der arbejder for ligestilling og repræsenterer 43 organisationer. Lederen af sekretariatet i Kvinderådet, Randi Theil Nielsen, siger:

- Rundt omkring ved køkkenbordene er der helt sikkert mange snakke om, hvem der tager sig af hvad. Men det bør ikke kun være snak i familien. Som samfund kan vi også gøre noget ved at ændre rammerne for familierne.

Hun peger på, at man fra politisk side eksempelvis kan ændre på reglerne for barselsorlov.

- De nuværende regler for barselsorlov er med til at fastholde et mønster, hvor kvinder er mere hjemme end mænd. Hvis man øremærkede barsel til mænd, ville det bidrage til at give en mere ligelig fordeling af opgaverne i hjemmet, siger Randi Theil Nielsen.

Mænd laver mere derhjemme

I den nye undersøgelse giver næsten to ud af tre kvinder udtryk for, at der er en en fair fordeling af opgaverne forbundet med at have børn. Der er da også en positiv udvikling i gang, vurderer Karen Sjørup, som er kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet.

- Der er generelt sket en stor stigning i mænds husarbejde især i forbindelse med indkøb, madlavning og børn, fortæller Karen Sjørup.

Men der er stadig et godt stykke vej til fuld ligestilling, pointerer hun.

- Mange kvinder har grund til at være utilfredse med mændenes daglige indsats og indsats over for det mere sure arbejde. Det vil sige rengøring og tøjvask, siger Karen Sjørup.

"Det er altid mig, der hænger på vasketøjet"

Hun oplyser, at det oftere er kvinder end mænd, der går ned i tid for at kunne tage sig af børn og hjem.

- Mange kvinder arbejder på nedsat tid for at klare det hele typisk 30-36 timer om ugen, mens mænd typisk bruger deres fleksibilitet i arbejdet på at arbejde lidt mere, fortæller Karen Sjørup.

Nye tider på vej

På nogle punkter går det fremad med ligestillingen i hjemmene. Eksempelvis hæfter Karen Sjørup sig ved, at mange par nu laver mad sammen eller skiftes til det.

Randi Theil Nielsen fra Kvinderådet har indtryk af, at der med tiden kommer øget ligestilling i hjemmene.

- I det lange perspektiv er jeg optimistisk med hensyn til, at de unge familier får en lige fordeling af pligterne i hjemmet. Men det vil hjælpe processen, hvis man ikke bare ser det som et individuelt problem, men også som et politisk spørgsmål, siger Randi Theil Nielsen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.