Gravid fyret under orlov: Så stor er hendes erstatning

Da hendes arbejdsplads blev opkøbt, mens hun var på barsel, fik en ejendomsmægler fyresedlen. Men det var i strid med ligebehandlingsloven.
Hvis en arbejdsgiver fyrer en kvinde, som er gravid eller på barselsorlov, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyringen har en anden årsag. Ellers kan hun kræve erstatning. I dette tilfælde fik den afskedigede kvinde ca. 9 måneders løn.
Hvis en arbejdsgiver fyrer en kvinde, som er gravid eller på barselsorlov, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyringen har en anden årsag. Ellers kan hun kræve erstatning. I dette tilfælde fik den afskedigede kvinde ca. 9 måneders løn. arkiv/scanpix

En ejendomsmægler blev uretmæssigt afskediget, mens hun var på forældreorlov. Derfor skal hun nu have 225.000 kroner i erstatning fra sin tidligere arbejdsplads, har ligebehandlingsnævnet fastslået.

Kvinden var ansat i et lille ejendomsmæglerfirma med kun en enkelt ansat ud over ejeren og den gravide kvinde.

Hun gik på barsel i marts 2013, og efter planen skulle hun vende tilbage til sit arbejde i januar 2014.

Læs også: "Fuck dig": Skoda-sælger på dba.dk får bøde for racisme

Men undervejs blev selskabet opkøbt og skulle overdrages. Den kvindelige ejendomsmægler blev opsagt. I opsigelsen skriver de nye ejere til hende, at:

"Begrundelsen er, at virksomheden er solgt pr. 1/10 2013, og at den nye ejer ønsker at foretage nogle rationaliseringer, anden arbejdsfordeling og arbejdsomlægninger med henblik på bedre personaleudnyttelse, således at personalebehovet bliver anderledes fremover."

Vikaren ansat i ny stilling

Firmaet opretter en ny stilling med andre opgaver og lavere løn – og fastansætter hendes barselsvikar, der ikke er uddannet ejendomsmægler, i den nye stilling.

Klageren havde ifølge hende selv mere erfaring og kendskab til arbejdsområdet end både den anden ansatte i firmaet og hendes barselsvikar.

Firmaet mente til gengæld, at de ikke kunne klare sig uden en ejendomsmægler, men da de var nød til at afskedige en medarbejder, måtte det altså være kvinden på barsel.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at firmaet ikke har kunnet bevise, at kvinden ikke blev fyret på grund af sin graviditet og forældreorlov. Derfor skal de betale, hvad der svarer til ca. ni måneders løn til kvinden.

I afgørelsen skriver nævnet blandt andet:

"En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold."

"…  ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at det var nødvendigt at beholde A fremfor klager og dermed ikke har løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet."

Læs hele afgørelsen her.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.