AIRBNB BAG FACADEN

Airbnb skatteundersøgelse: Sådan har vi gjort

Københavnerne har tjent mellem 300 og 450 millioner kroner på at leje deres lejlighed ud på Airbnb i løbet af det seneste år. Se her, hvordan vi er nået frem til det tal.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data indsamlet af Inside Airbnb for Avisen.dk. Inside Airbnb er et uafhængig og ikke-kommerciel dataprojekt, hvis formål er at indsamle og viderebringe informationer om Airbnb's udbredelse.

Inside Airbnb har indsamlet tilsvarende data for 36 storbyer rundt omkring i verden, som er blevet brugt til artikelserier i blandt andre The Independent og The Guardian.

Inside Airbnb har indsamlet data fra samtlige Airbnb-annoncer på København og Frederiksberg 28. juni 2016 ved hjælp af web-scraping. Web-scraping betyder, at man lader et computerprogram hente oplysninger ned fra et stort antal sider.

Avisen.dk's beregning er lavet ved at se på antallet af brugeranmeldelser fra perioden 29. juni 2015 til 28. juni 2016 på de 16.178 annoncer, der er placeret i København og Frederiksberg Kommune.

Det har vi sammenholdt med den pris, som værterne selv har angivet, at lejligheden koster per nat. Prisen er angivet den 28. juni 2016, hvor vi har indsamlet data, og det har desværre ikke været muligt at tage højde for eventuelle prisudsving i løbet af året. 

Vi har taget udgangspunkt i, at gæsterne i gennemsnit overnatter 4,2 nætter for hvert besøg. Det er Airbnb's officielle tal for det antal nætter, som Airbnb-gæsterne i gennemsnit overnatter i Danmark.

Når en turist har boet i en Airbnb-lejlighed, kan han skrive om sin oplevelse i en brugeranmeldelse. Jo flere anmeldelser, en lejlighed har, jo flere gange har den været lejet ud.

Der er dog ikke enighed om, hvor mange af gæsterne, der skriver anmeldelser. Airbnb siger 72 procent, mens San Fransicos bystyre i en analyse når frem til, at det kun er 30,5 procent af Airbnb-gæsterne, der skriver en anmeldelse. Inside Airbnb lægger sig midt imellem og antager, at 50 procent skriver en brugeranmeldelse.

Avisen.dk anslår, at københavnerne har tjent mellem 300 og 450 millioner kroner det seneste år.

De 300 millioner kroner er udregnet på baggrund af Airbnb's vurdering af, at 72 procent anmelder deres besøg.

De 450 millioner kroner er beregnet på baggrund af, at det kun er 50 procent.

Airbnb tager et værtsservicegebyr på 3 procent og et gæsteservicegebyr på mellem 6 og 12 procent. Vi har taget udgangspunkt i, at Airbnb tager 12 procent af fortjenesten i alt.

Avisen.dk har forelagt beregningen for professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

- Så længe Airbnb ikke selv offentliggør deres omsætning, synes jeg, det her er en meget fornuftig måde at estimere det på, siger han.

Inside Airbnb har udelukkende indsamlet oplysninger, der er offentligt tilgængelige på Airbnb's hjemmesiden. Og i Avisen.dk's brug af oplysningerne har vi fjernet alle informationer, der ville kunne bruges til at finde frem til enkeltpersoner. I forvejen oplyser Airbnb kun om udlejeres fornavn og boligens omtrente placering (med usikkerhed på 150 meter).

Ifølge ekspert i mediejura og presseetik Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er der normalt ikke problemer i at indsamle data, der er offentligt tilgængeligt. Og så længe oplysningerne kun bliver brugt til research og som dokumentation for en given historie, burde der ikke være juridiske problemer. Når medierne formidler information om emner af offentlig interesse, har de betydelig frihed med hensyn til måden, hvorpå den fornødne dokumentation tilvejebringes.

Til gengæld kan det være problematisk, hvis oplysningerne fører tilbage til enkeltpersoner eller bestemte adresser.

- Hvis det indsamlede materiale derimod systematiseres og stilles til rådighed for offentligheden på en måde, som giver mulighed for at søge på enkeltpersoner eller adresser, vil det muligvis være i strid med persondataretten, siger Vibeke Borberg.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.