Advarsel: Besparelser på tilsyn vil forringe arbejdsmiljøet alvorligt

Arbejdsmiljøet er truet af de besparelser på Arbejdstilsynet, som regeringen lægger op til i sit finanslovforslag.
Professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet Peter Hasle mener, at de planlagte besparelser på Arbejdstilsynet vil betyde en væsentlig forringelse af tilsynet og et stort tilbageskridt for arbejdsmiljøet.
Professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet Peter Hasle mener, at de planlagte besparelser på Arbejdstilsynet vil betyde en væsentlig forringelse af tilsynet og et stort tilbageskridt for arbejdsmiljøet. Foto: Scanpix arkiv

De besparelser på Arbejdstilsynet, som regeringen lægger op til i sit finanslovforslag, vil gå hårdt ud over arbejdsmiljøet.

Det er nemlig de særlige indsatser mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen og for et bedre psykisk arbejdsmiljø, der skæres væk i besparelserne. Og det er langt overvejende i forbindelse med disse indsatser, at Arbejdstilsynet skrider ind mod ulovligheder i arbejdsmiljøet med påbud, forbud og andre reaktioner. Det viser beregninger, som LO har foretaget på baggrund af tal fra Arbejdstilsynet.

Det skriver Ugebrevet A4.

I de risikobaserede tilsyn på virksomheder, som Arbejdstilsynet skal nøjes med i fremtiden, er der kun blevet skredet ind mod dårligt arbejdsmiljø i gennemsnitlig hvert fjerde tilfælde i perioden 2013 - 1. halvår af 2015. Til sammenligning er det sket seks gange så ofte på de byggepladsaktioner, som Arbejdstilsynet har gennemført i samme periode som led i sin indsats mod skader og ulykker i byggebranchen.

På de psykiske område er forskellen endnu mere udpræget. Risikobaseret tilsyn på virksomheder i perioden 2013 - 1. halvår af 2015 gav kun Arbejdstilsynet anledning til at gribe ind i seks ud af hundrede tilfælde. Ved de særlige psykiske tilsyn, som tilsynsførende med særlig ekspertise på området har gennemført i perioden, er der kommet gennemsnitlig mere end én reaktion per tilsyn.

Professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet Peter Hasle mener, at de planlagte besparelser på Arbejdstilsynet vil betyde en væsentlig forringelse af tilsynet og et stort tilbageskridt for arbejdsmiljøet.

- Bortfaldet af de særlige tilsynsformer er uheldigt af flere årsager. Byggepladsaktionerne er jo rettet mod arbejdspladser, hvor der er særlig store problemer med ulykker. Og hvor mange års erfaringer har vist, at det er svært at kontrollere arbejdsforholdene på byggepladser, og der derfor er behov for en større indsats fra myndighedens side end på andre områder, siger han til Ugebrevet A4.

Det er heller ikke godt nok, at det tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø nu kommer til at foregå under de ordinære risikobaserede tilsyn af tilsynsførende, der måske helt mangler indsigt på området, og som samtidig skal tage stilling til alle mulige andre arbejdsmiljøproblemer, mener han.

- Mange ting peger på, at psykisk arbejdsmiljø er et dominerende problem på en meget stor del af arbejdsmarkedet. Det er samtidig et område, som er vanskeligt at forholde sig til for myndighederne. Det kræver særlige kompetencer og at man har tid til at komme ind under overfladen og interviewe folk, siger Peter Hasle.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.