Administration 

Mænd vs. kvinder: 'Den lille forskel' på boligmarkedet er stor

PRM / Mænd vs. kvinder: 'Den lille forskel' på boligmarkedet er stor

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra home a/s

Mænd er mest varme på boligkøb de næste seks måneder, viser køberbarometeret for oktober fra home og YouGov.

20 % af mændene svarer, at de har planer om boligkøb. For kvindernes vedkommende er det tilsvarende kun 12 %, viser en repræsentativ rundspørge til over 2000 danskere. Det er en signifikant forskel.

"Uanset boligtype er tendensen, at mændenes interesse er størst, men kønsforskellen slår tydeligst igennem for sommerhusene. Mens kun 1 % af kvinderne vil købe sommerhus, så er det hele 5 % af mændene, " siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home.

Forskellen i købsplanerne i køberbarometeret er ikke tilfældig, understreger Home. Den ses også ved, at der allerede er flere boligejere blandt mænd.

Danmarks Statistik fastslår, at der er kønsforskelle i ejerskabet.

Mænd ejer to tredjedele af landets bebyggede matrikler (ejet af privatpersoner), mens kvinder ejer en tredjedel, viser en aktuel opgørelse fra Danmarks Statistik. Mange via parcelhuset eller sommerhuset. I godt halvdelen (58 %) af ejendommene er der to ejere.

"Mænd er nok mere indstillede på at eje selv - med alt hvad det indebærer af forpligtelser: Realkreditlån, vedligeholdelse og installationer osv., " siger Michael Dalsager.

I de større byer samt i nogle nordsjællandske kommuner er det mere lige, eks. ejer kvinderne over 45 % i hovedstadsområdet, mens mændene i nogle kommuner i Jylland ejer tæt på 80 %, viser tallene fra Danmarks Statistik*.

Mænd har typisk også bedre råd at eje en bolig - også hvis de bor alene. Tal ligeledes fra Danmarks Statistik viser, at i 7 ud af 10 familier tjener manden mest.

"Det kræver en vis økonomi og indtægt at blive godkendt som køber, og her er flest mænd som udgangspunkt bedst stillede. På den lange bane sparer vi op i boligen, og her får mændene en større bid af den opsparing - hvis ikke der er fælleseje, " siger Michael Dalsager.

Når kvinderne først er på boligjagt, har de meget at have sagt. Faktisk bestemmer de mest, fremhæver Home.

"Ofte er det kvinden som afgør, om det bliver familiens nye hjem, fortæller vores ejendomsmæglere. Populært sagt køber hun med "med maven". Er her rart at være, kan jeg se mig selv selv bo her?, " siger Michael Dalsager.

Mens kvinder især vægter køkken og bad, indretning og planløsning og ikke mindst mavefornemmelse, er mænd typisk er mere optagede af husets stand, kvalitet og tilstandsrapport, garage og skur samt partnerens ønsker, forklarer Home.

*Opgørelsen fra Danmarks Statistik kigger udelukkende på navnene på skødet og tager ikke hensyn til, om der er formuefællesskab (fælleseje) hos eksempelvis ægtepar.


FAKTA: Køberbarometret for oktober 2018 viser, at:

I alt 16 % danskere har planer om boligkøb det næste halve år.

7 % vil købe villa eller rækkehus

6 % vil købe lejlighed

3 % vil købe fritidsbolig

2 % svarer anden type bolig

Note: Nogle danskere overvejer køb af mere end én bolig, derfor summerer tallet til 18 %.

Kilde: YouGov for home, undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2025 interview med danskere i alderen 18+ år, i uge 39, 2018. Respondenter fra foregående to købsbarometer har ikke kunnet deltage i undersøgelsen.

Ifølge home er det ikke alle, der svarer i undersøgelsen, at de har boligplaner, der ender med at købe bolig det næste halve år.

Undersøgelsen kan anses som en pejling af danskernes interesse for boligkøb, men besvarelserne giver intet indblik i, hvor seriøse og fremskredne planerne er og dækker altså over boligplaner i forskellige stadier.

Kontakt:

Presseservice & analyse Michael Dalsager tlf.: 4473 4528 email: mida@home.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: