Test skal identificere ordblinde hurtigere

I Danmark er mellem tre og syv procent ordblinde, og nu skal der sættes mere ind for at identificere dem.
Foto: Colourbox/free

Der bliver nu sat større fokus på at identificere ordblindhed hos danske skoleelever.

Det sker, når Undervisningsministeriet kommer med en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse til de videregående uddannelser.

Indtil nu har der manglet en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, og dette har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet.

- Det er vigtigt, at elever og studerende med ordblindhed får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre elever, siger undervisningsminister Christine Antorini (S) i en pressemeddelelse.

Der har for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed, ligesom tilbuddene nogle steder har været upræcise i forhold til den enkelte elev.

I Danmark er mellem tre og syv procent ordblind, vurderes det.

Det er ordblindhed:

* Tre til syv procent af befolkningen er ordblinde.

* Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

* Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for skriftsprog (læsning, stavning og skriftlig formulering).

* Ordblindhed opleves ofte som et stort handicap.

* Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende for mennesker med ordblindhed.

* Ved intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdigheder, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.

* Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forske på højre og venstre.

* Den nye nationale ordblindetest er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som kommer til udtryk på mange måder og kan opdages tidligt.

Hos små børn er nogle af kendetegnene:

* Ordblindhed i familien.

* Forsinket taleudvikling.

* Vanskeligheder ved udtale af ord med flere konsonanter.

* Vanskeligheder ved at huske sangtekster og remser.

* Ringe interesse for bogstaver.

Hos lidt ældre børn kan ordblindheden komme til udtryk ved:

* Langsom læsning.

* Upræcis stavning, hvor samme ord staves forskelligt.

* Vanskelighed ved at resumere tekster eller besvare åbne spørgsmål til dem.

* Dårlig korttidshukommelse.

* Problemer med planlægning af tid og opgaver.

Kilder: Ordblindeforeningen og Vidensnetværket, Undervisningsministeriet og Ordblindeforeningen.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.