Løkke og Co. får sløje karakterer: Det siger gymnasielærerne om præstationen

Løkkes ministerhold får et historisk ringe karaktergennemsnit af vælgerne. Avisen.dk har bedt to gymnasielærere vurdere ministrenes karakterbog.
Huen klæ'r ham da meget godt! Men har han gjort sig fortjent til den?
Huen klæ'r ham da meget godt! Men har han gjort sig fortjent til den? Collage med fotos fra Scanpix

Midt i en tid, hvor landets nyudsprungne studenter får overrakt eksamensbeviserne, har også regeringens ministre fået stukket deres karakterbøger i hånden.

Men blandt ministerene har der ikke været plads til samme overflod af topkarakterer, som senest i 2015 var med til at trække landsgennemsnittet for stx-studenterne op på 7,3. Løkke og Co. får et middelmådigt gennemsnit på blot 3,3 for holdets evne til at forvalte embedet og være dygtige og troværdige ministre.

Karakteren er givet af et repræsentativt udsnit af befolkningen i en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4 og Avisen.dk i anledningen af regeringens 1-års jubilæum.

Men hvad siger tallet 3,3 egentlig om Løkke, Støjberg og de andres præstationer?

Det har Avisen.dk bedt to garvede gymnasielærere svare på.

Helene Caprani har i ni år undervist i historie, spansk og samfundsfag på Midtsjællands Gymnasium. Og hun siger om V-regeringens lave karakter:

- De skal selvfølgelig være glade for, at de har bestået. Men hvis jeg var minister og havde et af de højeste embeder i det her land, så ville jeg måske gå efter en af de højere karakterer – jeg ville i hvert fald ikke selv være tilfreds med min indsats.

For at score 3,3 er det ifølge Helene Caprani enten selve indsatsen, det er galt med. Eller også er det simpelthen svært for læreren at se, hvad man kan finde ud af.

- Så det kan både være et spørgsmål om deres politik eller deres kommunikation – der er mindst en af delene, den er helt gal med, siger gymnasielæreren.

Hun understreger dog, at der er forskel på gymnasieklasser. Social baggrund kan spille en rolle, men umiddelbart synes hun ikke, at ministerholdets karakterbog er overbevisende læsning. Som hun siger:

- Jeg ville både se på mine elever og min egen indsats, hvis de havde et snit på 3,3. Jeg ville tage en rigtig god snak med den klasse om, hvad vi kunne gøre bedre.

En karakter viser ikke alt

I den anden ende af landet – på Aalborghus Gymnasium – ville en gennemsnitskarakter på 3,3 heller ikke gå ubemærket hen, påpeger lektor Tomas Kepler.

- Et sådant resultat ville hverken lærer eller ledelse lade passere uden at gøre noget for at finde ud af, hvad der ligger til grund for resultatet, og hvad man eventuelt kan og skal gøre anderledes, understreger han

Ifølge Tomas Kepler burde ministrene se karakteren, de har fået, som et eksempel på svagheden i at koge en hel præstation ned til ét tal.

- Ministrene vil sikkert føle eller sige, at deres indsats ikke er passende udtrykt i en simpel karakter. På samme måde fortjener vores elever altså at blive holdt op på andet end karakterer.

Han håber derfor, ministrene vil reflektere over, at en karakter ikke viser alt, hvad en elev - eller en minister - kan.

- Og det siger jeg som et forsvar af både elever og ministrene, som har fået karakterer.

Hvad betyder karaktererne

12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

-3 gives for den helt uacceptable præstation

Kilde: Undervisningsministeriet

UDVID

Om undersøgelsen

Analyse Danmark har gennemført en undersøgelse for Ugebrevet A4/Avisen.dk blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen på 1.000 personer. 

Undersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 2. juni 2016 til d. 6. juni 2016.  

Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger. Derudover er der vægtet i forhold til Folketingsvalget i 2015

De adspurgte er blevet bedt om at give hver enkelt minister en karakter ud fra syv-trins-skalaen for hans eller hendes evne til at forvalte sit embede og for dygtighed og troværdighed som politiker.

Derudover har de adspurgte bedømt, hvordan Venstre-regeringen har klaret sig sit første år på en række politikområder.

UDVID

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.