"Vores rekordmange jobskift betyder mere, end vi tror"
Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA. Foto: PFA

ER DU NETOP STARTET I NYT JOB? Så er du langt fra den eneste. Der er nemlig så meget gang i den på arbejdsmarkedet i øjeblikket, at antallet af danskere, der skifter job, nu er rekordhøjt.

Således viser nye tal fra Jobindsats, at den såkaldte jobomsætning - et mål for antallet af jobskift – lå på ca. 823.000 i 2017. Det er det højeste niveau nogensinde. En fremskrivning af tallene fra PFA viser, at en stadig større andel af arbejdsstyrken kommer til at skifte job i de kommende år – fra en fjerdedel i 2009 til anslået hver tredje i 2020.

Denne nye jobskiftekultur bryder med tidligere tiders loyalitetsfølelse. For blot 50 år siden var mange på både det offentlige og private arbejdsmarked livstidsansatte - medmindre man tog af kassen - og arbejdspladsen var en familie. I dag er medarbejderes runde jubilæer mere undtagelsen end reglen.

Set fra et medarbejderperspektiv virker jobskift umiddelbart attraktivt – ikke mindst i en højkonjunktur, hvor frygten for fyringer er lav. Et jobskifte giver mulighed for, at man kommer både med ny viden og erfaring, som virksomheden har brug for, og som måske kan berettige en lønforhøjelse. Og så er et jobskift i det hele taget udtryk for, at man bliver valgt til - hvilket bare føles rart.

MEN JOBSKIFTEKULTUREN har også betydning for en række andre forhold, som man som medarbejder nok ikke i første omgang har fokus på, men som man bør være opmærksom på.

For det første bliver efteruddannelse stadig vigtigere. For med udsigt til et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked, som ikke bare vil være præget af hyppigere jobskift, men også flere karriere- og brancheskift, bliver det fremover afgørende, at man holder sine kompetencer relevante. Derfor er det vigtigt, at man har et løbende fokus på efteruddannelse og livslang læring.

Samtidig er det værd at huske på, at når medarbejdere skifter job oftere, så vil arbejdsgivere ud fra en økonomisk betragtning have mere fokus på, at medarbejderen skal være produktiv straks og mindre fokus på videreuddannelse. Derfor kan det være en god ide, at man selv tager mere ansvar - f.eks. ved at sikre at videreuddannelse er en del af lønpakken.

HYPPIGE JOBSKIFT har desuden betydning for den enkeltes privatøkonomi. For jobskift kan indebære, at man får flere pensionsordninger og derfor betaler omkostninger i forskellige selskaber. Så det er en god idé at bruge jobskiftet som en positiv anledning til at give privatøkonomien et servicetjek.

Endelig kan en kultur med hyppige jobskift mere grundlæggende - og bekymrende - betyde, at man som medarbejder aldrig er i ro. I stedet er man hele tiden på udkig efter det næste job og har løbende overvejelser om, hvorvidt man bør gøre noget. Man befinder sig med andre ord i en konstant købs- og salgssituation, hvor man selv er varen. Det kræver mentale ressourcer. Derfor er det nærliggende at overveje, om den nye jobskiftekultur også har betydning for, at stress og sygemeldinger breder sig som en steppebrand.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News