Vild bonus til politichefer: Nu vil politikere afskaffe dem

Nu aftrådt politidirektør fra Københavns Politi,Thorkild Fogde, fik i 2016 95.000 kroner i bonus. (Foto: Foto: Scanpix/arkiv/Simon Skipper )

Politidirektørerne får rutinemæssige bonusser for at udføre deres arbejde, men politikerne er kritiske overfor de høje betalinger.

Hvert år får de 12 direktører i landets politikredse - uden undtagelse - en bonus oven i lønnen får deres arbejdsindsats og ledelsesevner. I gennemsnittet er bonussen på 67.900 kr.

Bonuserne bliver ifølge Rigspolitiet fastlagt ud fra ”direktørernes samlede performance”. Kun hvis direktøren på ingen måde har levet op til sine pligter, kan han blive nægtet en bonus.

Direktøren kan til gengæld godt få en bonus uden at leve op til strategien, hvis de manglede resultater skyldes ”særlige udfordringer”, skriver Jydske Vestkysten.

I alt udbetales der 815.000 kroner i bonusser for politidirektørernes indsats i 2016. Aftalerne om resultatløn er indgået mellem politidirektørerne, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og rigsadvokat Ole Hasselgaard.

Venstre ønsker flere bonusser

Avisen Danmark har bedt rigspolitichef Jens Henrik Højberg svare på, hvorfor politidirektørerne skal have bonus for at lave deres arbejde, og hvorfor de bliver udbetalt så rutinemæssigt hvert år til hver direktør uden undtagelse.

Trods adskillige henvendelser vil rigspolitichefen ikke udtale sig.

Det vil de danske politikere til gengæld godt. Enhedslisten vil ifølge JydskeVestkysten afskaffe chef-bonusser i det offentlige, og Dansk Folkeparti tager skarpt afstand fra bonus-ordningen.

- Lønningen for at udføre sit job er, at man får en løn – og får lov at beholde jobbet. Ikke store bonusser, siger retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Koefod Poulsen.

Han vil nu tale med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at afskaffe ordningen og siger:

- Bonusser i det offentlige er i et uvæsen. Ikke kun hos politiet, siger han.

Hos Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, er tonen anderledes blid. Han så gerne, at bonus og resultatløn blev brugt flere steder, fordi ”økonomiske incitamenter virker – punktum”.

Rigspolitiets pressechef svarer på kritikken i en skriftlig kommentar på vegne af koncernstyringschef Thomas Østrup Møller.

- Politiet opstiller som alle andre organisationer hvert år en række strategiske mål for vores arbejde. Målene skal sikre, at vi - ud over de ting, vi ikke kan forudse - har en retning på vores arbejde og ved hvilke områder, det er, vi særligt prioriterer. En mål- og resultatplan for hver politikreds definerer de mål, som kredsen skal arbejde efter. Det kan eksempelvis være at nedbringe antallet af indbrud og bekæmpe rocker- og bandekriminalitet. Politidirektøren er som øverste chef for politikredsen ansvarlig for arbejdets tilrettelæggelse og en mindre del af politidirektørernes løn udgøres af den såkaldte resultatløn. Resultatlønnens størrelse fastsættes hvert år - dels ud fra i hvilket omfang, politikredsen har nået de fastsatte mål, og dels ud fra en samlet helhedsvurdering af politidirektørens ledelse og situationen i politikredsen, citeres Thomas Østrup Møller i mailen.