"Uhørt": Danske unge forsøger sig som læger i Afrika efter gymnasiet
At man som ung ufaglært dansker har kunnet assistere ved fødsler på afrikanske hospitaler vækker bekymring hos Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix/arkiv
Medstifter af virksomheden Sonny Rasmussen afviser kritikken og forklarer, at det sundhedsfaglige personale på hospitalerne handler ud fra etiske regler og lægeløftet med patienternes bedste for øje.

De har taget imod babyer i de kritiske minutter af en fødsel og nogle har syet kvinder sammen bagefter. De har givet indsprøjtninger og taget blodprøver.

Radio24syv kan i dag fortælle, hvordan danske unge, som lige er blevet færdige med gymnasiet, rejser til Afrika med firmaer som det danske Try Medics og får lov til at udføre indgreb på de afrikanske patienter, selv om de ikke har nogen sundhedsfaglig uddannelse.

Indgreb, som de på ingen måde ville få lov til at udføre på patienter i Danmark.

Det møder massiv kritik fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Jordemoderforeningen.

- Det er helt igennem uhørt og efter vores opfattelse i Dansk Sygeplejeråd, så må vi gøre, hvad vi kan for at få stoppet sådan en forretning, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg.

Udfører lægefaglige indgreb

Radio24syv har foretaget en rundspørge blandt 62 unge, der har været på praktikophold i deres sabbatår med firmaet Try Medics, der samarbejder med hospitaler på Zanzibar og i Uganda.

De unge rejser typisk til Afrika i fire uger og betaler 20.999 kroner for opholdet.

De tager afsted for at finde ud af, om en fremtid i sundhedssektoren er noget for dem eller for at få erfaring, der kan bruges på en ansøgning til kvote 2.

Ifølge Try Medics kommer de unge på et såkaldt observationsophold, hvor de kan se på, mens en sygeplejerske eller jordemoder arbejder.

Men som Radio24syvs rundspørge viser, har de unge fået lov til langt mere end det.
I adskillige tilfælde har de således udført lægefaglige indgreb på patienterne i Afrika.

Af dem, Radio24syv har været i kontakt med, har 12 fået lov til at sy sting i en patient, 10 har taget blodprøver, 11 har lagt kateter og 10 har givet indsprøjtninger. 13 ud af de 62 adspurgte fortæller, at de udelukkende har observeret.

Kristine Andersen, der er 21 år og bor i Brøndby, var med Try Medics på Zanzibar i efteråret sidste år. Hun fortæller, hvordan hun i sine to uger på fødselsafdelingen fik lov til at hjælpe et barn til verden ved at hive det ud, mens den fødende kvinde pressede.

Fødslen foregik, mens jordemoderen stod ved siden af og holdt øje, og derfor følte Kristine, at det foregik på en forsvarlig måde.

- Jeg vil ikke sige, at jeg var kvalificeret til det overhovedet, for jeg har jo ingen uddannelse, men jeg følte mig sikker ved, at jordemoderen stod der, hvis noget skulle gå galt. Jeg følte, at situationen var fuldstændig under kontrol, siger Kristine Andersen.

At man som ung ufaglært dansker har kunnet assistere ved fødsler på afrikanske hospitaler vækker bekymring hos Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.

Kristine Andersen har på sit ophold også fået lov til at lægge drop, give indsprøjtninger og sy et par sting i en patients arm. Ting man ifølge formanden i Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ikke burde have fået lov til, når man ikke har nogen faglig baggrund.

Medstifter af virksomheden Sonny Rasmussen afviser kritikken og forklarer, at det sundhedsfaglige personale på hospitalerne handler ud fra etiske regler og lægeløftet med patienternes bedste for øje.

"Det er vigtigt at pointere, at de studerende ikke går til hånde, men er i en undervisningssituation, som også indkluderer teoretiske lektioner. Vi er som organisation meget opmærksom på de kulturelle forskelle og har været i løbende dialog med uddannelsessteder og sundhedsfaglige organisationer herhjemme," skriver han i en mail og understreger, at virksomheden har ændret praksis i løbet af april 2017, så det ikke længere er muligt for studenterne at få praktiske opgaver:

"Den feedback, vi har fået, er viderebragt til de deltagende hospitaler, og hospitalerne har løbende lavet opdaterede retningslinjer for mentorerne. De eksempler, som nævnes, refererer derfor til praktikelementer, som for et godt stykke tid siden, er fjernet fra programmet for præ-studerende," skriver Sonny Rasmussen.

Try Medics sender hvert år mellem 150 og 200 unge danskere afsted til hospitaler i Uganda og på Zanzibar.

Præcisering. 12. sep. Kl. 19.03.

Try Medics oplyser, at de forskellige indgreb, som deltagerne fik lov til at udføre, foregik under supervision.

Medstifter af Try medics Sonny Rasmussen anerkender kritikken af praktikelementerne, men afviser kritikken fra Dansk Sygeplejeråd af, at det nuværende observationsprogram er problematisk.