Debatindlæg Udvid forbuddet mod Loyal to Familia til alle voldelige bander
(Foto: Foto: Steen Brogaard/Dansk Folkeparti)

Peter Skaarup er gruppeformand for DF og formand for Folketingets Retsudvalg.

JEG HAR EFTERHÅNDEN beskæftiget mig med dansk retspolitik i en del år.

Til at starte med var det rockerbanderne, der stod for de fleste problemer. Tilbage i 90'erne lå Bandidos og Hells Angels i åben krig med hinanden og skød vildt omkring sig. Allerede dengang forlangte vi i Dansk Folkeparti forbud mod disse voldelige bander, fordi der klart står i Grundloven, at organisationer, der virker ved vold, skal opløses.

Desværre har vi allerede dengang og indtil fornylig fået de samme ret maskinelle svar fra skiftende justitsministre og embedsmændene bag, at forbud mod banderne ikke kunne lade sig gøre.

Men gennem de senere år, er bandekonflikterne blevet optrappet og stadigt mere forrået. De i en dansk sammenhæng stadig relativt nye, men ekstremt voldelige, indvandrerbander har tilføjet en helt ny og uhæmmet dimension til bandekonflikterne, der nu er begyndt at minde mere om de klankonflikter, som Mellemøsten i høj grad bærer præg af og lider under.

Vi oplever, at ganske tilfældige mennesker bliver beskudt, når bølgerne går højt og på tidspunkter har politiet sågar opfordret alle unge mænd og store drenge at blive indendøre i de berørte bydele, når bandekonflikterne har raset på sit højeste.

Det er under alle omstændigheder helt og aldeles udansk og på alle måder uantageligt, at bander af unge bevæbnede mænd skyder løs på gader og stræder, herunder mod tilfældige forbipasserende og civile politibetjente.

FORBUDDET MOD LTF SKAL udstrækkes til at gælde alle kriminelle bander. Jeg er naturligvis ovenud tilfreds med, at der er udstedt et straksforbud mod Loyal to Familia, og det skal nu stå sin prøve. For det bliver nu op til domstolene at afgøre, om forbuddet mod LTF i domstolenes optik er lovmedholdeligt.

Vi må afvente domstolens afgørelse her, men når den forhåbentligt er landet på tilfredsstillende vis, så vil vi i Dansk Folkeparti presse på for at få de resterende bander, der virker ved vold, forbudt også.

Den opvakte læser vil måske tænke, at et forbud mod en bande ikke i sig selv kan forhindre kriminalitet i at blive begået. Det er isoleret set korrekt. Men man bør huske på, at det virker langt mere skræmmende og intimiderende at blive opsøgt og truet af en uniformeret bande, der nærmest kan optræde som en mindre hærenhed i ens uniformer, end en mere diffus gruppe og et enkelt individ.

Endvidere bliver det langt vanskeligere at rekruttere unge ubefæstede sjæle, når samfundet siger fra og fjerner deres symboler og medlemmerne af banderne fra gaden, fordi det nu er ulovligt at optræde (reelt som) en privat hærenhed.

BANDEKONFLIKTEN BLIVER ofte forbundet med København, hvor stort set også alle medier holder til og hvor Christiansborg er placeret. Men bandernes hærgen er ikke  isoleret til hovedstaden. Byer som Esbjerg, Odense og Århus - ja, sågar mindre byer som Korsør og Slagelse - oplever konsekvenserne af især indvandrerbandernes stigende hærgen og tyranniserende adfærd.

Forbuddet mod kriminelle bander, der virker ved brug af vold, skal naturligvis bruges mod alle typer bander, og forbuddet er kommet langt senere, end vi i DF kunne ønske os, så er det bedre sent end aldrig.

Nu handler det så bare om at få skovlen under alle banderne. Det sker selvfølgelig ikke kun ved opløsning af de kriminelle og voldelige bander, men også ved brug af langt hårdere straffe og konsekvent brug af udvisningsdomme mod de bandemedlemmer, der ikke har dansk statsborgerskab.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News