Uber-chauffører snuppet i socialt bedrageri
Skat er stødt på tilfælde af, hvad der kan være socialt bedrageri. Foto: Kai Pfaffenbach/Scanpix
Skat er stødt på tilfælde, hvor Uber-chauffører har fået sociale ydelser, mens de har haft indtjening fra Uber. Det kan være socialt bedrageri.

Skat er i fuld gang med at tjekke 2.134 danske Uber-chaufførers indtægter og skattebetaling. Indtil videre har SKAT afgjort 641 sager med Uber-chauffører, der har snydt i skat, og de modtager en opkrævning på restskat. Derudover tjekker SKAT også om Uber-chaufførerne har modtaget offentlige ydelser, for eksempel dagpenge eller kontanthjælp samtidig med indtægt for Uber-kørsel.

Det skriver Fagbladet 3F.

Skat er stødt på tilfælde, hvor det er sket, men skattevæsenet har på nuværende tidspunkt ikke en samlet opgørelse over, hvor mange potentielle sager om socialt bedrageri, det drejer sig om indtil nu.

- Når Skat kommer i besiddelse at oplysninger, der må deles med andre myndigheder og disse oplysninger anses for væsentlige i forhold disse myndigheders arbejdsopgaver, deler Skat oplysningerne med disse myndigheder. Det gælder for eksempel kommunerne, Udbetaling Danmark, og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, siger underdirektør i Skat, Per Jacobsen.

Han oplyser, at hvis Skat støder på sager, hvor der kan være indikationer på socialt bedrageri, så sendes oplysningerne eventuelt efter en dialog med den konkrete myndighed videre til de relevante myndigheder. For eksempel hvis SKAT konstaterer, at en Uber-chauffør har haft indtægt ved Uber-kørsel samtidig med, at vedkommende har modtaget kontanthjælp.

- Vi kan jo ikke vurdere, om der er udbetalt dagpenge eller kontanthjælp uretmæssigt. Det er en afgørelse, der kun kan træffes af den udbetalende myndighed, siger underdirektør i SKAT Per Jacobsen.

Såfremt der skal foretages en politianmeldelse i disse sager, er det de relevante myndigheder, der skal anmelde.

Listen over de danske Uber-chaufførers indtægter, som Skat gennemtjekker, stammer fra de hollandske skattemyndigheder. Holland er hjemsted for Ubers internationale hovedselskab, og det er her, alle oplysninger om kørsler i Europa samles.

Hvad angår det strafferetslige i forhold til overtrædelse af taxilovgivningen, så bruger anklagemyndigheden fem prøvesager mod Uber-chauffører til at vurdere, om de skal gå efter domfældelse. Det oplyser, advokaturchef særlov, Københavns Politi, Vibeke Thorkil-Jensen.

Hun fortæller desuden, at udover bøde vil anklagemyndigheden også nedlægge påstand om konfiskation af Uber-chaufførernes indtjening ved ulovlig kørsel, som vil blive indeholdt i bødekravet.