Trads: Trump presser dansk velfærd - skal vi adlyde ham?

David Trads er journalist og forfatter.

Af David Trads

DONALD TRUMP, den amerikanske præsident, talte lige ud af posen, da han over for stats- og regeringscheferne i NATO afleverede sit vigtigste budskab:

”23 ud af 28 medlemslande betaler fortsat ikke, hvad de burde for deres forsvar. Det er ikke retfærdigt over for USA's skatteborgere, og mange af disse lande skylder enorme beløb fra de seneste år.”

Hit med pengene, lød det altså fra Trump:

De lande, der betaler mindre end de to procent af bruttonationalproduktet, som alle NATO-lande faktisk har lovet at ville bruge, skal til lommerne, krævede præsidenten.

KUN FEM LANDE bruger over to procent – ud over USA, som med 3,61 procent suverænt bruger mest, er det Grækenland, Estland, Storbritannien og Polen. Resten er under målet – heriblandt Danmark, som med 1,14 procent nærmer sig bunden.

De lande, som nu er under anklage af præsidenten, er – åbenlyst – nogle hyklere i denne sag, da de flere gange på NATO-topmøder højtideligt har lovet, at de ville levere varen. Først i Letland i 2006, senest i Wales i 2014. Alligevel har de glemt løftet, straks de kom hjem igen.

Tag bare Danmark som eksempel:

SIDEN 1991, hvor vi faktisk brugte to procent af bruttonationalproduktet på militæret, har vi skåret og skåret. Sådan var det under Nyrup, Fogh, Thorning-Schmidt og Løkke. Bred, bred enighed i Folketinget om, at forsvaret, det er noget, vi bare kan spare og spare på.

Vi har – for nu at sige det lige ud – valgt at bruge vores penge på mere velfærd i stedet for på mere militær. De løfter, vi har givet skiftende amerikanske præsidenter – Clinton, Bush, Obama – har vi reelt været flintrende ligeglade med. Det var bare noget, vi sagde.

Men:

Nu strammer USA – med Trump-strategien om America First! – i den grad skruen. Det er alvor – for præsidenten satte trumf på i Bruxelles, da han rystede de øvrige lande ved at undlade at komme med en sikkerhedsgaranti for, at USA kommer Europa til hjælp, hvis det brænder på.

DEN DANSKE REGERING har fået klokkeklar besked fra Trump-regeringen om, at den mener, hvad den siger. Trump har fortalt det direkte til Lars Løkke Rasmussen – og under møder mellem de danske og amerikanske udenrigs- og forsvarsministre er beskeden gentaget:

Danmark skal – som alle andre NATO-lande – komme op på de to procent!

Løkkes svar har været, at han ’hører, hvad Trump siger’, og at han agter at ’givet et substantielt løft til forsvaret’. Det lyder ikke som et løfte om at komme helt op på to procent – i givet fald i omegnen af 16 til 18 milliarder kroner mere hvert år. Det lyder som mindre.

Men – uanset om Løkke ender med at levere en, fem, ti eller atten milliarder ekstra – så stiller det ham og os alle over for et fundamentalt og meget vanskeligt valg:

SKAL VI ADLYDE TRUMP – og bruge mange flere milliarder på forsvaret?

Eller skal vi bruge de penge, vi måtte have til rådighed, til mere velfærd?

Eller sagt mere simpelt: Hvad vil du helst bruge skattekronerne til:

Mere isenkram til militæret – kampfly, kampvogne, ubåde, korvetter, missiler? Flere midler til velfærd – pædagoger, skolelærere, sygeplejersker, dagpenge, pensioner?

Her er, hvad de forløbne tre årtier har lært os om det valg: Uanset om regeringen har været rød eller blå, har svaret været – i overført betydning – flere penge til de gamles hofter, færre penge til generalernes våben.

MIDT BUDSKAB ER, at Løkke & Co i Folketinget ender med at bruge lidt, men kun lidt mere, på forsvaret. Så bliver vælgerne glade. Problemet bliver Trump, som bliver rasende. Kan Løkke klare til det pres? De bliver hans store test som statsminister.

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.