Timeløn på 60 kroner glider gennem Arbejdsretten
I forbindelse med afgørelsen i 3F's sag mod det fynske storgartneri Topia by Roll sagde dommeren, at det er et dilemma, at der er tale om virksomheder med overenskomst, men at overenskomsten ikke finder anvendelse på entrepriseaftaler. Modelfoto: Colourbox
Tvivlen kommer klager til skade, oplyser dommeren.

60 kroner i timen - før skat.

I to aktuelle sager er det lønnen for medarbejdere hos virksomheder, der har ladet sig omfatte af overenskomst og dermed forpligtiget sig til at betale mere end det dobbelte. Men i de to sager har Arbejdsretten afgjort, at der alligevel ikke kan rokkes ved lønnen, skriver Fagbladet 3F.

To overenskomstdækkede virksomheder har benyttet leverandører uden overenskomst til at levere arbejdskraft, der tjente 60 kroner i timen. Arbejdet på en stor jysk planteskole, Majland, og et stort fynsk gartneri, Topia by Roll, er udført som såkaldt entreprisearbejde, der falder uden for overenskomsternes dækningsområde.

Højesteretsdommer Oliver Talevski afgjorde begge sager i Arbejdsretten. I forbindelse med afgørelsen i 3F's sag mod det fynske storgartneri Topia by Roll sagde dommeren, at det er et dilemma, at der er tale om virksomheder med overenskomst, men at overenskomsten ikke finder anvendelse på entrepriseaftaler.

Som klager havde 3F bevisbyrden, og tvivlen kommer klager til skade, forklarede dommeren.

- Det er op ad bakke at løfte bevisbyrden kun med egne medarbejdere, sagde Oliver Talevski i forbindelse med frifindelsen af Topia by Roll.

3F mener, at der i de to sager er sket løndumping for i alt over to millioner kroner i forhold til overenskomsterne. Hos Den Grønne Gruppe i 3F siger formand Arne Grevsen:

- Vi vil nu gå endnu hårdere efter at få vikarbureauer og entreprenører til at indgå overenskomst. Når arbejdsgivere ikke vil gøre noget ved problemet, har de nu nærmest bedt om, at vi iværksætter konflikter og sympatikonflikter mod virksomheder, der gør brug af løndumping, siger Arne Grevsen.