Til gamle millionærer: Stop med at udnytte folkepensionen!
Blandt de, der modtager det fulde beløb, er sandsynligvis mennesker, som helt bevidst har undladt at spare op, fordi de ved, at de på den måde er berettigede til pensionstillægget, siger landsformand Jørgen Fischer Colourbox / Modelfoto
Det er uretfærdigt, at danskere med høj indtægt kan få pensionstillæg, mener Danske Seniorer.

Alle danskere skal tvinges til at spare op til deres alderdom.

Det mener landsforeningen Danske Seniorer, efter at en ny analyse viser, at op mod 3000 højtlønnede hvert år får adgang til både folkepension og fuldt pensionstillæg.

Selv om de tilhører den halvdel af de erhvervsaktive danskere, der har haft de højeste indtægter i deres arbejdsliv, får de foruden folkepensionens grundbeløb på 5997 kroner også hele pensionstillægget på op til 6261 kroner om måneden, viser analysen fra ATP.

Og det er uretfærdigt, mener landsforeningen.

- Blandt de, der modtager det fulde beløb, er sandsynligvis mennesker, som helt bevidst har undladt at spare op, fordi de ved, at de på den måde er berettigede til pensionstillægget, siger landsformand Jørgen Fischer til Ritzau.

- Det har vi som samfund ikke råd til. Dertil kommer, at det er urimeligt over for de mange, som sparer op til pensionen og dermed ikke får tillægget, siger han og opfordrer politikerne til at indføre tvungen opsparing for alle.

Han peger samtidig på, at politikerne børge ældrechecken efter i sømmene.

- Der er flere tusinde modtagere af ældrech kigecken, som har friværdi på over en million kroner. Ældrechecken bør konverteres til et forhøjet pensionstillæg øremærket de pensionister, som virkelig har brug for pengene, siger Jørgen Fischer.

Også Ældresagen støtter tvungen pensionsopsparing, men opfordrer samtidig politikerne til at tænke sig om, inden de laver pensionssystemet om.

- Omkring en million danskere modtager folkepension, og blandt dem er der 2000-3000, der modtager tillægget, selv om de har haft en høj indtægt. Det er et meget lille antal, og derfor skal man være forsigtig med panikløsninger.

- Samtidig er det usikkert, hvorfor de ikke sparer op. Det kan være spekulation, men det kan også skyldes, at deres indkomster har været meget svingende, siger Jens Højgaard, souschef i Ældresagen.

Regeringen har nedsat en pensionskommission, der ventes at afslutte sit arbejde senest i efteråret 2016.


/ritzau/