Tidligere Danish Crown-ansat: "Vi blev udsat for værre forhold end grisene"

Jan Balck var i 22 år ansat hos Danish Crown, som han nu anklager for en række kritisable arbejdsforhold. (Foto: Foto: Privat)

Jan Balck var i 22 år ansat hos Danish Crown, og han anklager nu slagterigigantens arbejdsforhold som årsag til, at han i dag er slidt ned og ikke en del af arbejdsmarkedet.

Jan Balck fra Horsens er blot 43 år gammel, men han er allerede slidt ned og færdig på arbejdsmarkedet.

Han retter nu en voldsom kritik af arbejdsforholdene på Danish Crowns slagteri i Gedved ved Horsens.

- Danish Crown er nogle bøller, og på sigt bliver virksomheden en folkesygdom i Horsens, sådan som den behandler sine medarbejdere, siger han til Horsens Folkeblad.

Jan Balck var i 22 år ansat hos Danish Crown. Han startede med at være ansat som rengøringsmand, og senere udførte han jobbet som servicemand og mestersvend. Han siger til Horsens Folkeblad, at slagterigiganten ikke havde en officiel arbejdsbeskrivelse, der dikterede, hvad han skulle lave.

Ifølge Jan Balck var der blot en mundtlig jobbeskrivelse om, at han skulle overvåge de automatiske systemer og rette de fejl, som han mener opstod alt for ofte.

Medarbejderne måtte træde til manuelt, når de automatiske systemer svigtede. Det var ensbetydende med, at de blandt andet skulle kravle rundt på gulvet og udføre løft af tunge kasser - alt sammen for at undgå, at produktionen gik i stå, siger Jan Balck til den østjyske avis.

Han anklager Danish Crown for at fokusere på at optimere produktionen, mens de ansattes arbejdsforhold ikke blev tilgodeset.

- Vi blev udsat for værre forhold end grisene, siger Jan Balck.

Han fortæller, at han dagligt løftede mellem 800 og 1.000 kasser med kød på op til 40 kilo. Med jævne mellemrum faldt kasserne ned fra hylderne, hvilket var til stor fare for de ansatte. Dét medførte en advarsel fra ledelsen, men i stedet for at anmelde skaden fik du som ansat blot at vide, at du havde gjort noget forkert, siger Jan Balck.

Forundret over kritik

Per Laursen er produktionsdirektør hos Danish Crown, og han er forundret over kritikken fra den tidligere medarbejder.

- Hvis der er medarbejdere ude på vores virksomheder, som kommer i nærheden af at opleve det, som den tidligere medarbejder beskriver, så vil jeg opfordre dem til at tage fat i deres arbejdsmiljørepræsentant og fortælle det, så der kan blive gjort noget ved det, siger han til Horsens Folkeblad.

Produktionsdirektøren siger, at det er overenskomstfastsat, at der skal være en arbejdsbeskrivelse til de ansatte, hvilket de også har. Derudover bliver alle arbejdsskader på Danish Crown anmeldt, siger han.

Jan Balcks nedslidning er årsag til, at han har søgt erstatning hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men den anmodning er blevet afvist. Han forklarer til Avisen.dk, at han har søgt hjælp hos en advokat for at komme videre med sagen.