Sygeplejersker vender tomlen op for storfusion

Dansk Sygeplejeråd er for storfusion mellem LO og FTF. (Foto: Foto: Henning Bagger/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Kongressen i Dansk Sygeplejeråd har netop stemt for en kæmpe fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

Dansk Sygeplejeråds kongres har fredag formiddag truffet en vigtig afgørelse, der har rykket fagbevægelsen et skridt nærmere en storfusion mellem de to store paraplyorganisationer LO og FTF.  

Kongressen, som består af 150 medlemmer af kredsbestyrelserne og repræsentanter for lederne og de studerende, har nemlig stemt et massivt ja til megafusionen.

Efter den ekstraordinære kongres har Dansk Sygeplejeråd (DSR) fået det endelige mandat til tilslutningen af en ny hovedorganisation for knap halvanden million medlemmer af fagforeninger. 

Og den afgørelse vækker begejstring hos formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

- Vi kan nu se, at vi har et flertal, der støtter op om sammenlægning mellem LO og FTF. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi er kommet frem til den beslutning efter en god demokratisk proces. Nu kan vi være med til at udvikle en styrket fagbevægelse, siger hun til Avisen.dk.

Ifølge hende er der netop i disse dage, hvor overenskomstforhandlingerne på de statslige, regionale og kommunale områder er brudt sammen, ekstra brug for en stærk og samlet fagbevægelse.

- Det er mere tydeligt end nogensinde, hvor meget vi bliver presset i fagbevægelsen, og hvor meget lønmodtagerne bliver presset hver eneste dag på arbejdspladsen, siger Grete Christensen. Hun oplever, at regeringen og Folketinget i højere og højere grad beslutter ting udenom de faglige organisationer.

Afgøres først til april

I januar mødtes DSR's hovedbestyrelse for at drøfte forslaget om en fusion. På baggrund af diskussionerne på det møde besluttede DSR's hovedbestyrelse at støtte en storfusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

Og nu har kongressen også meldt ud, at de støtter den omdiskuterede fusion med stort flertal.

Kongressens rolle

Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverst besluttende myndighed. Her formes organisationens politik, som organisationen skal arbejde efter.

Kongressen består af de fem kredsbestyrelser, formanden og næstformændene samt seks repræsentanter fra Sygeplejestuderendes Landssammenlutning (SLS) og syv repræsentanter fra Lederforeningen i DSR.

Der afholdes ordinær kongres hvert andet år, men kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde for eksempel ved overenskomstforhandlinger.

Kilde: Dansk Sygeplejeråd

UDVID

Den endelige afgørelse om fusionen afhænger dog af, hvad der sker fredag den 13. april. Her holder LO og FTF synkront ekstraordinære kongresser i Odense.

Det kræver to tredjedels-flertal af stemmerne i både LO og FTF, hvis fusionen skal blive en realitet. Sker det, kommer der fra starten af 2019 en ny stor hovedorganisation for lønmodtagere på arbejdsmarkedet.

DSR er medlem af FTF, som har omkring 450.000 medlemmer. Det er besluttet, at alle DSR’s delegerede stemmer ens – og dermed giver et fælles ja – den 13. april.  

Splittet fagbevægelse 

I fagbevægelsen er der delte holdninger til en eventuel fusion. Der er blandt andet flere forbund og organisationer i FTF, der ikke støtter den nye organisation.

Det gælder eksempelvis Finansforbundet, Farmakonomforeningen, Ergoterapeutforeningen, PROSA Forbundet af IT-professionelle, Forsikringsforbundet, SAFU samt Konstruktørforeningen. 

Heller ikke i LO er der enighed blandt forbundene. Blandt andet Danmarks største fagforbund 3F har sagt nej til fusionen, mens for eksempel HK, FOA og Dansk Metal anbefaler et ja.

Grete Christensen erkender, at der også er nogle sygeplejersker, der bekymrer sig om en eventuel fusion. Men de spekulationer er både almindelige og naturlige, mener hun.

- Al forandring er svær. Og når man begynder at tænke i, hvordan man forener sig med fagforeninger, man synes, der agerer anderledes, end man selv gør, tænker man, hvad det vil betyde for ens faglige stolthed, forklarer hun.

Forstå fusionen på få minutter

LO - Landsorganisationen i Danmark - er en paraplyorganisation i fagbevægelsen med 18 fagforbund med ialt en million medlemmer. Blandt andet håndværkere, butiksansatte, industriarbejdere, laboranter, fodboldspillere og sosu´ere. 

FTF - indtil 2006 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - er ligesom LO en paraplyorganisation. 70 faglige organisationer med ialt 450.000 medlemmer - blandt andet sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, politifolk og bankrådgivere - hører under FTF. 

I 2015 besluttede LO og FTF´s kongresser at afklare henholdsvis mission og visioner plus det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. Samtidig blev det besluttet at udvide de to organisationers strategiske samarbejde om uddannelse. Forberedelserne er nu afsluttet, og det er op til forbundene at beslutte, om samarbejdet skal føres videre til en egentlig fusion.

Målet med at skabe en ny mega-organisation er at stå stærkere over for både arbejdsgivere og politikere. Og at bruge ressourcerne mere effektivt set i lyset af, at forbund taber medlemmer.

Bliver det et ja til en fusion, er det planen, den nye organisation skal rykke ind i LOs hus i København. Hvad 'barnet' skal hedde, er endnu ikke afklaret.