Debatindlæg Sygeplejerske: Nedslidte arbejdere berøves af de få

Lise Müller er næstformand i SF. Hun er uddannet sygeplejerske og blev kendt i offentligheden, da en facebookopdatering om dårligt arbejdsmiljø førte til en samtale med hendes øverste chef. Lise Müller er i dag tilknyttet hjemmesygeplejen. Hun har tidligere siddet i regionsrådet og arbejder i dag halv tid som sygeplejerske og halv tid som politiker.

JEG MØDTE FORLEDEN DAG en mand, som gik og ventede på, hvorvidt han blev godkendt til en hofteoperation. Knæ, hofter, skuldre og håndled var slidt og plagede ham efter et langt liv som håndværker.

Egentlig var han allerede som 50-årig blevet tilbudt en førtidspension på grund af nedslidning – det blev man nemlig dengang – men han sagde nej og valgte at blive ved med at arbejde. Det betaler han prisen for i dag. Slidte knogler, besvær med at bevæge sig og smerter. En operation vil måske hjælpe ham men med hans generelle slidte krop er det langtfra sikkert.

I DAG VILLE HAN ikke ha' fået samme tilbud, men formodentlig have skulle været igennem slidsomme og måske endda ydmygende arbejdsprøvninger. Det var ikke meningen, men blev sådan i en regid forvaltning af loven om førtidspension. Og den efterløn, der skulle have været kattelemmen, hvor man kunne forlade arbejdsmarkedet som 60-årig blev afskaffet i 2011.

Siden er pensionsalderen øget. Læg hertil et større pres på arbejdsmarkedet og en svigtende arbejdsmiljø. En ven fortalte mig om den virksomhed han arbejdede for som ikke ville investerer et anseeligt beløb i en maskine, der løfter de tunge sten, de skulle arbejde med og derfor i stedet overlod det til murerne selv at løfte og bære.

39 PROCENT AF DEN danske befolkning har fysisk krævende arbejde. Det skriver Lars Olsen i sin nye bog. Det er måske et overraskende højt tal, al den stund at man efter debatten at dømme skulle tro, at vi alle levede af at arbejde bag et skrivebord. I samme bog fremgår det at kun 11 procent af den danske befolkning er akademikere.

De mange og de nedslidte er kort sagt blevet berøvet af de få. Deres pensionsalder og tilbagetræningsmuligheder er kraftigt forringet. Da efterlønnen skulle afskaffes kørte pressekampagnen på de golfspillende overlæger på efterlønnen. I danskernes bevidsthed – vil jeg påstå – blev der skabt en opfattelse af at det var de forkerte, der brugte den. Glemt var alle de, der vitterlig havde behov for at trække sig ud af arbejdsmarkedet inden det var for sent. Derudover er der på ingen måde gjort nok for at dæmme op for den massive nedslidning der foregår som fælge af et dårligt arbejdsmiljø.

HVIS MAN ER I TVIVL kan man se på forskellen, kan man se på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse fra 2016 af dem, der gik på pension som 65-årige. 10 år efter var 26 procent af de ufaglærte mænd døde. Det samme tal for akademikerne var 14 procent. Det er nemt at finde udveje til at bortforklare forskellen, men Lars Olsen beskriver i føromtalte bog hvorledes sygefraværsundersøgelser korrigerer for livsstil og stadig finder store forskelle mellem akademikere og de, med fysisk krævende arbejde.

Hvis dine problemer skal tages alvorligt, skal du sørge for at have de samme problemer som dem med længst uddannelser, flest ressourcer og den bedste indtjening. Så er der til gengæld direkte lytte-adgang fra dig til Christiansborg. Det er oprørende, at det faktisk er de mange, der er blevet berøvet af de få.

DET ER UFORSTÅELIGT, at man ikke for længst har skærpet kravene til arbejdsmiljø, for et dårligt fysisk og/eller psykisk ødelægger mennesker. Hvorfor er det ikke en fælles kamp, at unge murere ikke skal tage smertestillende hver morgen for at klare dagen? Eller at elektrikere og tømrere må skifte spor som 40-årige? Hvilke interesse har vi som samfund i at når de SOSU-assistenten endelig kan trække sig tilbage, så er det uden at kunne nyde sit otium men i stedet med stort behov for behandling, genoptræning og pleje?

Det er også uforståeligt, at mulighederne for at de nedslidte kan skifte spor fortsat er så ringe og at der ikke er handlet på det faktum at mange nedslidte reelt står uden en mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet uden at opleve økonomisk ruin. Men det burde være en kamp, vi kan vinde, hvis vi sætter os sammen. Vi er trods alt flere end de få.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.