Debatindlæg Journalist-formand: Styrk arbejdsforholdene i tv-branchen
Formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge Foto: DJ
Formanden for journalisterne ser gerne, at især Dansk Folkeparti bidrager til ordentlige vilkår i tv-branchen

Lars Werge er formand for Dansk Journalistforbund

OVERENSKOMSTER OG ORDENTLIGT arbejdsmiljø bør være en forudsætning for, at produktionsselskaberne kan byde ind på de mange programmer, som DR med indgåelsen af medieaftalen skal udlægge til private tv- og film-producenter.

Samlet skal DR købe produktioner ”ude i byen” for næsten 2,4 milliarder kroner i de 5 år aftalen gælder. Det er dermed en god aftale for produktionsmiljøet.

Film- og tv-området er desværre kendetegnet ved løn- og ansættelsesvilkår, der flere steder er meget udfordrende.

Det skyldes flere ting. For det første er der ofte tale om meget komprimerede forløb, hvor man ansættes for en kort, afgrænset periode, og hvor man til gengæld ofte forventes at arbejde i alle sine vågne timer.

Det er også et miljø, hvor der netop er tale om tidsbegrænset, kortvarig ansættelse. Det skaber en usund kultur med stor usikkerhed for den ansatte.

DET ER OGSÅ ET MILJØ, hvor forventningerne til de ansatte hele tiden kan ændres, og hvor det ofte er uklart, hvad udbyderen (i dette tilfælde DR) egentlig forventer.

Det er ikke ansvarligt, hvis man skærer ned på Danmarks Radio og samtidig skubber yderligere på den udvikling. Derfor har vi i Dansk Journalistforbund haft dialog med Folketingets partier i det forløb, der førte frem til medieforliget i juni måned.

Her har vi gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at det bliver en betingelse for at kunne sælge produktioner til DR, at et firma har ordnede løn- og arbejdsvilkår – de skal ansætte medarbejdere på rimelige, overenskomstmæssige vilkår.

Dette havde Socialdemokratiet med i sit medieudspil fra starten af marts i år. Her hed det:

”Offentlig støtte til medier skal bidrage til et sundt arbejdsmarked med ordnede forhold til gavn for lønmodtagerne. Derfor skal ordnede løn- og arbejdsvilkår i form af overenskomst eller tilsvarende vilkår samt overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler være en betingelse for at modtage offentlig støtte til medievirksomheder. Ekstern produktion finansieret af DR og TV2 samt tilskud fra public service-puljen skal være betinget af dette”

NU KOM SOCIALDEMOKRATIET IKKE MED i medieforliget. Men Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup tilkendegav til gengæld, at han var meget positiv over for ideen, da han på Twitter skrev:

”Det ser vi gerne på i forhandlingerne. Vigtigt med ordnede forhold” (5. marts 2018)

Derfor vil jeg nu appellere til forligspartierne - ikke mindst Dansk Folkeparti: Glem ikke tv-produktionsmiljøets arbejdsvilkår. Husk at få kravet om ordnede forhold med, når medieaftalen skal udmøntes i lovgivning.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.