"Stort problem": Hjælp til forældre med syge børn svinger voldsomt efter bopæl
- Det bliver lagt mere over til familien at løse problemerne, end det, der egentlig er meningen, siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. Pressefoto.
Hjælpen til forældre til et sygt barn varierer fra kommune til kommune. Det bekymrer formand for Danske Handicaporganisationer.

Hvis ens barn bliver alvorligt syg kan man bede kommunen om hjælp. Og hvis barnets sygdom går ud over ens arbejde, kan man få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Men en omfattende aktindsigt, som Avisen.dk har søgt blandt landets 98 kommuner, afslører, at hjælpen afhænger af, hvilken kommune forældrene bor i. 

Den skævvridning er uhensigtsmæssig, mener Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer (DH).

- Vi hører rigtig tit fra vores medlemsorganisationer om den meget store forskel på, hvad man får af støtte fra kommune til kommune. Det er reelt set et rigtig stort problem, at man ikke kan vide, om man får den støtte, man har behov for, siger DH-formanden til Avisen.dk.

Han repræsenterer over 330.000 medlemmer fordelt i 33 organisationer såsom Spastikerforeningen og Hjerneskadeforeningen.

Sidste år fik 13.662 forældre udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Og det efterlod kommunerne med en samlet regning på lidt over en milliard kroner, viser kortlægningen fra Avisen.dk.

Tilbud varierer

En anden af medlemsorganisationerne under DH er ADHD-foreningen, hvor direktør Camilla Louise Lydiksen også kender problematikken.

- Vi ved, at der generelt set er stor forskellighed i kommunernes tilbud, og det påvirker forældrenes mulighed geografisk for at få støtte og vejledning, siger hun. 

Mellem de to kommuner, der sidste år gav mest og mindst, var der mere end 118.000 kroners forskel, viser aktindsigten.

I Hørsholm blev der gennemsnitligt tildelt 147.517 kroner per borger, der havde fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I Morsø Kommune lå det samme beløb på 29.128 kroner.

Begge kommuner minder dog om, at borgernes lønninger også spiller ind på ydelsernes størrelse, da de udregnes ud fra forældrenes hidtidige lønninger. 

Artiklen fortsætter under grafikken

Forældre skal selv tage fat

Formanden for DH er enig i, at der i nogle tilfælde kan være sammenhæng mellem en kommunes økonomi og ydelsernes størrelser.

Men andre gange handler det også om "den kommunale holdning til problemet".

- Nogle steder tror jeg reelt set, at man synes, at det er en forkert kompensation at give forældrene den her støtte. Der er sådan en eller anden holdning til, at det må I da selv kunne klare, og hvis du ikke kan klare at passe et job, så kan du bare lade være med at have et job, siger Thorkild Olesen.

Ifølge ham er der mange af forældrene til børn med handicap, der lider under den attitude.

- Der er mennesker, der er i klemme i det her system. Det bliver lagt mere over til familien at løse problemerne end det, der egentlig er meningen.

KL: "Svært at vurdere om der er et problem" 

Men det er vanskeligt at afgøre, om det er acceptabelt med de store forskelle mellem kommunerne.

Det mener Thomas Adelskov (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL). 

- Det kommer jo an på, hvilke borgere og sager det er. Derfor kan det være svært at sammenligne de tal uden at være mere præcis på de konkrete sager og familier. Det kan være svært at forholde sig til ud fra en gennemsnitsbetragtning, siger han.

Se hvor meget din kommune har udbetalt til tabt arbejdsfortjeneste de seneste fire år.