Storkonflikt lurer: Fagforbund sætter gang i forberedelser
- Forhandlingerne er særligt komplicerede denne gang, siger Dennis Kristensen. Foto: Asger Ladefoged/Scanpix/arkiv
Der bliver ingen forhandlinger om en ny overenskomst, før KL og skolelærerne nærmer sig hinanden, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

FOA oplyser til Finans.dk, at man er i gang med at udpege mindst 15.000 og muligvis op mod 22.500 ansatte i den offentlige sektor. De skal være spydspids, hvis det bliver nødvendigt at strejke.

Forhandlingerne om en ny overenskomst er nemlig gået i stå efter et krav om, at KL begynder at forhandle med skolelærerne om deres arbejdstid.

Før det er sket, ligger forhandlingerne om en ny overenskomst i den offentlige sektor stille, skriver Finans.

- Forhandlingerne er særligt komplicerede denne gang. Vi har indgået en musketéred, og den fastholder vi. Men når der ikke umiddelbart er tegn på, at lærerne og kommunerne nærmer sig hinanden, må vi forberede vores medlemmer på, at forhandlingerne kan ende i en konflikt, siger FOA’s formand, Dennis Kristensen, til finansmediet.

Ifølge Finans.dk bliver tillidsrepræsentanterne på de offentlige arbejdspladser således bedt om at forberede sig på at strejke.

Helt konkret skal der laves lister over, hvem der skal blive hjemme. Og her forventer FOA at udpege mellem 10 og 15 procent af de 150.000, der i den offentlige sektor er organiseret under FOA.

Overenskomstforhandlingerne kommer også til at handle om lønudviklingen i den offentlige sektor og retten til betalt frokostpause.

Fakta

745.000 ansatte i kommuner, regioner og staten skal have forhandlet nye aftaler om løn og arbejdsvilkår på plads i løbet af de kommende måneder.

Læs om overenskomster og forhandlinger her:

 • En overenskomst er en aftale mellem et fagforbund og en arbejdsgiverorganisation.
 • Aftalen omhandler forhold som løn, arbejdstid, ferie, efteruddannelse, indbetaling til pension, særlige rettigheder for seniorer og vilkår under sygdom og barsel.
 • Der forhandles typisk om nye aftaler hvert andet eller tredje år.
 • I 2017 er overenskomsterne fornyet for cirka 600.000 ansatte i det private erhvervsliv.
 • I 2018 er det de ansatte i det offentlige, der skal have nye aftaler på plads, inden de gamle udløber 1. april.
 • Forhandlingerne er startet i løbet af efteråret, hvor de faglige organisationer formulerer og prioriterer krav på vegne af medlemmerne.
 • Herefter koordineres fælles krav i forhandlingsfællesskaber på det statslige, det kommunale og regionale område.
 • Forhandlingerne går for alvor i gang i midten af december, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere udveksler krav.
 • Forhandlingerne er planlagt til at være afsluttet med udgangen af februar.
 • Hvis parterne på et område ikke selv kan blive enige, overgår forhandlingerne til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til.
 • Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt.
 • I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen må blande sig og løse konflikten med et lovindgreb.

  Kilder: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet, Ritzau.