Stor oversigt: Så meget hjælper din kommune forældre med syge børn
Sidste år fik 13.662 forældre udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi de var nødt til at skrue ned for jobbet for at passe deres barn. Modelfoto: Scanpix/Iris
Kommunerne brugte sidste år mere end en milliard kroner på at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der må gå hjemme for at passe et barn.

Forældre kan ansøge den kommune, de bor i, om en økonomisk dispensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Den kompensation kan man kun få, hvis ens barn har en funktionsnedsættelse, der gør, at man må gå ned i tid for at tage sig af sit syge barn.    

En aktindsigt blandt kommunerne, som Avisen.dk har foretaget, viser, at kommunerne sidste år samlet set brugte lidt over en milliard kroner på tabt arbejdsfortjeneste

I gennemsnit blev der udbetalt 73.372 kroner per borger, der modtager ydelsen, viser aktindsigten. 

Se, hvor mange penge din kommune bruger på tabt arbejdsfortjeneste

Sådan har vi gjort

Opgørelsen over de kommunale udbetalinger til tabt arbejdsfortjeneste er opgjort på baggrund af informationer indhentet via aktindsigter hos landets 98 kommuner.

Avisen.dk bad om at få oplyst, hvor mange personer i hver af landets kommuner, der har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens kapitel 9 § 42 i årene 2013, 2014, 2015 og 2016, samt den samlede udgift for hvert år.

På grund af etiske overvejelser har vi frasorteret Fanø og Læsø Kommune i vores opgørelse, da kun ganske få i disse to kommuner modtager ydelse.

UDVID

Stor oversigt: Så meget hjælper din kommune forældre med syge børn