Støjberg nægter at udlevere hemmelig mail: Nu bliver hun presset til det yderste

Udlændinge- og Integrationsministeriet hemmeligholder afgørende mail i Paposhvili-sag.

Udlændinge- og Integrationsministeriet nægter at udlevere en central mail, som efter alt at dømme rummer svarene på, hvorfor ministeriet gav ulovlige afslag til alvorligt syge udlændinge, og en samlet opposition lægger nu pres på ministeriet for at få udleveret materialet.

Det fortæller Radio24syv, som tidligere på året afslørede, at Inger Støjbergs ministerium i mere end et år sagsbehandlede i strid med Paposhvili-dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Materialet blev udvekslet internt i Udlændinge- og Integrationsministeriet i maj 2017, hvor ministeriet ifølge Inger Støjberg fejlfortolkede Paposhvili-dommen.

En række eksperter har undret sig over ministeriets fejlvurdering af dommen, som af flere betegnes som “soleklar” og “nærmest skåret ud i pap”, og der burde således ikke være tvivl om, at dommen lemper reglerne for alvorligt syge udlænding, der søger om humanitært ophold.

Men Støjberg har forklaret, at hendes embedsværk “gik ned ad en forkert sti”, da man vurderede Paposhvili-afgørelsen, og det betød, at man i adskillige måneder sagsbehandlede i strid med dommen.

Men hverken Inger Støjberg eller embedsværket har på noget tidspunkt oplyst nærmere om eller fremlagt dokumentation for, hvordan det gik til, at man fejlvurderede dommen.

Folketinget er således blevet nægtet indblik i fejlvurderingen, og ministeriet hemmeligholder alt i en mail fra maj 2017, som efter alt at dømme rummer fejlvurderingen.

Mailen ligger i kølvandet på en korrespondance, hvor embedsmænd i Kontoret for Humanitært Ophold udveksler links til Paposhvili-dommen, men alt er overstreget med sort i den to sider lange mail med den begrundelse, at det er interne mails, og det fremgår heller ikke, hvem mailen er sendt fra eller til.

En samlet opposition bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten kræver nu, at ministeriet fremlægger materialet.

“Jeg mener, at vi allesammen må have en interesse i, at alt kommer frem i lyset, og at der ikke bliver ved med at komme nye oplysninger dryppende frem, og derfor synes jeg også, at ministeriet skulle udlevere den mail,” siger Socialdemokraternes Astrid Krag, der også er næstformand i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Offentlighedsrådgiver og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, har gennemgået sagen og de akter, som ministeriet hemmeligholder, og ifølge ham er der intet til hinder for, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udleverer materialet.

“Hvis den faglige vurdering er identisk med, hvad hun har fortalt, så ville der jo ikke være noget nyt ved at lægge det frem, og så kunne man lige så godt gøre det. Men når de ikke vil udlevere, så kan man jo tænke: Hvad står der i den interne faglige vurdering? Var det en misforståelse, eller valgte man at se bort fra det?” siger Oluf Jørgensen.

Han vurderer samtidig, at afslaget kan være i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention.

“Menneskeretsdomstolen har fastslået, at afslag på aktindsigt kan være i strid med informationsfriheden i konventionens art. 10. Domstolen har udtalt, at aktindsigt ligesom ytringsfrihed har særlig betydning for at sikre offentlighed om politiske forhold, og efter min vurdering er det i strid med menneskeretskonventionen, hvis ministeriet hemmeligholder grundlaget for en beslutning om at videreføre en udvisningspraksis for mennesker med alvorlig sygdom,” siger han.

Radio24syv har klaget til Folketingets Ombudsmand, som nu behandler sagen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke ønsket at kommentere sagen. 

Radio24syv