Støjberg: Ikke alle flygtninge kan forvente fuld løn

Lønnen på integrationsgrunduddannelsen, IGU, er så lav, at det for nogle flygtninge bedre kan betale sig at blive på integrationsydelse. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender, at ordningen har udfordringer. Men hun fastholder, at det er en investering for den enkelte flygtning. (Foto: Foto: Liselotte Sabroe/arkiv/Scanpix)

Jobforløb kan ikke betale sig for flere flygtninge. Men de skal se det som en investering, siger Støjberg.

En enlig forsørger risikerer at gå 2100 kroner ned i månedlig disponibel indkomst ved at gå fra integrationsydelse til integrationsgrunduddannelse, IGU, der kombinerer uddannelse og virksomhedspraktik.

Det afholder mange fra at komme i job, lyder det fra flere kommuner landet over.

Regeringens mantra lyder ellers, at det skal kunne betale sig at arbejde. Adspurgt om det ikke også skal kunne betale sig for flygtninge, svarer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V):

- Jo, men det er altså også sådan, at når man kommer hertil, så gør man det typisk med manglende kompetencer. Dem får man i en IGU. Det er en investering - fuldstændig ligesom hvis man er lærling.

- Hvis man ikke har de kompetencer, der skal til for at kunne være på det danske arbejdsmarked, kan man jo ikke forvente, at man kommer ind til fuld løn. Det her er en investering - også for den enkelte flygtning.

IGU-ordningen er rettet mod flygtninge og familiesammenførte mellem 18 og 40 år. Den kombinerer en toårig lønnet virksomhedspraktik med 20 ugers undervisning.

Lønnen følger satserne på erhvervsgrunduddannelsen, EGU, der ligger på mellem 49 og 120 kroner i timen.

Ordningen var hjørnestenen i sidste års trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne.

- Så det er ikke noget, jeg som minister kan gå ind og ændre på alene. Men vi mødes jævnligt med arbejdsmarkedets parter for at se på, om der er noget, der skal rettes til, siger Støjberg.

Hun medgiver, at "der stadig er udfordringer" med ordningen.

- Men der er jo også knap 1000, der rent faktisk er kommet i gang, siger hun i samme åndedrag.

Der er blevet indberettet 929 forløb. Heraf er 90 blevet afbrudt, viser en aktindsigt, som Ritzau har fået hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Det reelle antal forløb er altså 839, og det kan være lavere, da virksomhederne ikke er forpligtet til at indberette afbrudte forløb. Adspurgt om det er tilfredsstillende, svarer Støjberg:

- Jeg synes jo faktisk, det er kommet rigtig godt i gang. Men for mig handler det ikke om, hvorvidt folk kommer i arbejde via en integrationsgrunduddannelse eller via virksomhedspraktik eller løntilskud.

- For mig handler det om, at man kommer til at være selvforsørgende. IGU'en er bare en af mange trædesten til at komme i arbejde. Så jeg synes sådan set, at det er kommet ganske godt i gang.

/ritzau/