Støjberg har misinformeret Folketinget i sagen om syge udlændinge

Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Scanpix

 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gav i april Folketinget misvisende og urigtige oplysninger i en sag om en tvangshjemsendt hjertesyg afghansk mand, som ifølge førende eksperter havde krav på at blive i Danmark.

I dag bor afghaneren i Kabul, men er tæt på at løbe tør for den hjertemedicin, der er afgørende for hans overlevelse.

Det oplyser Radio24syv, som kan offentliggøre det ellers fortrolige svar via afghanerens advokat.

I det fortrolige svar til Folketinget, som Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sendte den 6. april 2017 fremgår det, at udsendelsen af den hjertesyge afghanske mand er i overensstemmelse med de internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at følge.

Det skete på trods af, at ministeriet på det tidspunkt var fuldt ud vidende om en afgørende ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der fastslår, at svært syge udlændinge ikke må udvises, hvis den pågældende udlænding ikke har råd til den medicin, han eller hun er livsafhængig af, eller medicinen er praktisk umulig at få i hjemlandet.

Derfor er Inger Støjbergs svar til Folketinget "ganske enkelt ikke retvisende", påpeger professor i forfatningsret, Jens Elo Rytter, fra Københavns Universitet, og at Inger Støjberg i sit svar til udvalget i april 2017 slet ikke nævner dommen eller i det mindste rejser mistanke om, at den danske praksis kan være i strid med dommen, "er problematisk", siger han til Radio24syv.

"Man undlader jo sådan set en omtale af den her dom fra december 2016, som jo har den betydning, at man skal ændre sin hidtidige praksis. Man omtaler bare sin hidtidige praksis, og den er underforstået fortsat ikke i strid med menneskerettighedskonventions artikel 3. Det er ikke korrekt," vurderer han.

Han tilføjer, at "det, vi så ikke helt ved, det er, hvor højt op i systemet man har vidst, at man svarede forkert, da man gav Folketinget dét her svar."

De nye oplysninger får flere partier til at kritisere Inger Støjberg (V), der er kaldt i samråd på torsdag af en samlet opposition.

"Det er et misvisende svar. Det er jo et officielt folketingssvar, så hun har sandhedspligt som minister. Vi ved med sikkerhed, at man i ministeriet kender til dommen, da Inger Støjberg svarer mig på skrift i april," siger Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten og tilføjer:

"Jeg mener, at vi har at gøre med en minister, som holder en ekstremt relevant information tilbage for Folketinget. Det, synes jeg faktisk, er en alvorlig sag."

Også Alternativets udlændingeordfører kalder svaret misvisende.

"Det er et decideret misvisende svar, ministeren giver os. Det kan vi slet ikke acceptere, og spørgsmålet er, om det her er politisk motiveret," siger Alternativets Josephine Fock.

Sagen handler om den 31-årige Naser Husseini, der blev udsendt med tvang fra Danmark til Afghanistan af dansk politi den 28. februar 2017. Udlændinge- og Integrationsministeriet havde afvist at forlænge hans humanitære opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at hans livsvigtige hjertemedicin nu kunne anskaffes i Afghanistan.

Men tvangshjemsendelsen af Naser Husseini er ifølge to førende eksperter ulovlig, da den er i lodret strid med en dom, som blev afsagt i december 2016 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi de danske myndigheder undlod at undersøge om den tvangsudsendte mand overhovedet havde en chance for at skaffe eller betale sin hjertemedicin.

"Man burde have genoptaget sagen, og ladet ansøgeren blive her i Danmark, indtil man havde foretaget vurderingen af, om medicinen var konkret tilgængelig for ham i hjemlandet," siger Louise Halleskov Skovgaard, lektor i EU- og menneskeret fra Aarhus Universitet.

Hun bakkes op af professor i forfatningsret Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet, hvis fagområde er international ret og menneskerettigheder.

De vurderer begge, at den såkaldte Paposhvili-dom fra december 2016 tvinger Danmark til at undersøge, om den enkelte ansøger reelt har praktisk adgang og råd til sin medicin i hjemlandet, før man kan sende dem hjem.
Hans advokat forsøgte ellers til det sidste at få sagen genoptaget, hvilket Udlændinge- og Integrationsministeriet afslog.

Naser Husseini befinder sig nu i en forstad til Kabul, og han fortæller til Radio24syv, at han kun har 30 piller tilbage, og han ikke kan skaffe dem i Afghanistan. Det er ellers helt afgørende for hans overlevelse, fastslår flere læger i sagen.

Ministeriet skriver da også i hans sag, at "en behandlingsafbrydelse utvivlsomt og inden for kort tid ville medføre serier af blodpropper i hjernen med uoprettelige skader til følge."

Men det har vist sig, at Naser Husseini ikke kan få sin medicin i Afghanistan, hvilket ellers er hovedårsagen til, at han fik afslag på at få humanitært ophold i Danmark.

Han har via lokale kontakter fået to pakker piller fra Iran, og han håber nu på, at det lykkes for en dansk kvinde at sende medicinen til ham fra Danmark.
Lykkes det ikke inden for de næste 30 dage, ser Naser Husseini - som har fået det værre de seneste måneder - kun én udvej:

"Så bliver jeg nødt til at forlade Afghanistan," siger han til Radio24syv.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har i det fortrolige svar til medlemmerne af Folketingets udlændinge- og Integrationsudvalg den 6. april 2017 forsvaret tvangshjemsendelsen af Naser Husseini med henvisning til gældende dansk praksis, der betyder, at udlændinge hjemsendes, hvis deres medicin kan fås i hjemlandet.

En praksis, der ifølge eksperterne er i strid med Paposhvili-dommen og dermed ulovlig.

Men svaret fra Inger Støjberg rummer forkerte oplysninger og nævner slet ikke dommen fra december 2016, som Danmark er forpligtet til at følge.

"En minister må ikke give Folketinget urigtige eller mangelfulde oplysninger. Og ud fra min juridiske vurdering er det ikke en korrekt juridisk vurdering, man her giver videre til Folketinget," siger professor ved Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.

Han mener, at dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol åbenlyst skulle have været nævnt i svaret. Især da dommen i den konkrete sag rent faktisk ville betyde, at Naser Husseini havde krav på en konkret undersøgelse af, om han rent faktisk ville være i stand til at skaffe og betale sin medicin i Afghanistan, før han blev sendt hjem.

I stedet står der i svaret fra Inger Støjberg (V), at den danske praksis er i fuld overensstemmelse med konventionerne.

Som Radio24syv tidligere har fortalt, var dommen kendt hos de danske udlændingemyndigheder.

Udlændingestyrelsen skrev således et notat om dommen den 6. januar 2017, få uger efter den var faldet i december 2016, og Justitsministeriet gjorde den 3. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på dommen.

Alligevel er ministeriet fortsat med at give afslag til svært syge udlændinge på et grundlag, som kan være i strid med international ret.

Udlændinge - og integrationsministeriet har tidligere oplyst, at man fortsat er ved at vurdere konsekvenserne af Paposhvili-dommen og har ikke ønsket at tilføje yderligere til de nye oplysninger i sagen.

https://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/stoejberg-har-misinformeret-folketinget-i-sagen-om-syge-udlaendinge/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.