Statsadvokat går ind i sag om fejl i østjysk efterforskning

Krimi

I Vestre Landsret kræver forsvarer, at voldtægtssag skal gå om, fordi politiet har handlet i strid med regler.

Statsadvokaten i Viborg har besluttet at tage affære, efter at der tilsyneladende er afdækket fejl i politiets håndtering af en voldtægtssag fra Aarhus.

Det oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman fredag.

Sagen behandles i disse dage i Vestre Landsret. En ukrainsk mand er tiltalt for flere voldtægter, trusler, afpresning og tyveri.

Undervejs har den tiltaltes forsvarer, advokat Jan Schneider, fået indsigt i en efterforskers korrespondance.

Den har vist, at efterforskeren har sendt afhøringsrapporter til personer, der skulle vidne i landsretten, og at han formentlig har fået en tolk til at deltage i efterforskningen. I en mail til tolken kaldte han ham for eksempel "agent 007 på prøve".

Under overskriften "meget alvorlig sag" udsendte politidirektør Helle Kyndesen fra Østjyllands Politi torsdag en pressemeddelelse.

- Det ser ud til, at der er sket ting, der bestemt ikke er i overensstemmelse med den måde, vi normalt efterforsker straffesager på, udtalte hun. Advokat Schneider har bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at efterforske forløbet.

Statsadvokaten fører tilsyn med politikredsene, og i Viborg siger statsadvokat Kirsten Dyrman, at der ikke skal herske nogen som helst tvivl om, at man skal følge reglerne.

- På grund af sagen i landsretten har vi bedt Østjyllands Politi om at komme til møde i den kommende uge for at høre, hvad man har tænkt sig at gøre, siger hun.

Rigsadvokaten har udsendt en instruks om kontakten til vidner. De må ikke instrueres eller påvirkes, inden de møder i retten.

"Et vidne har ikke adgang til inden afhøringen i retten at gennemlæse en politirapport om vidnets tidligere forklaring til politiet", hedder det blandt andet.

I september kom det frem i en straffesag i Svendborg, at reglen ikke blev fulgt. I hvert fald ét vidne havde læst politirapporten inden afhøring i retten. Det fik retten til at udsætte sagen.

Derefter har emnet været på dagsordenen i forbindelse med de tilsynsbesøg, som Statsadvokaten i Viborg har gennemført.

- Under besøgene i alle politikredsene i efteråret har vi fået at vide, at der generelt er stort fokus på reglerne om kontakten med vidner. Under besøgene har vi ikke fået orientering om andre tilfælde, hvor det ikke er foregået, som det skal, siger Kirsten Dyrman.

I voldtægtssagen i landsretten kræver forsvareren, at byrettens dom - den lød på fængsel i otte år - ophæves, og at sagen går om. Landsretten ventes at træffe afgørelse torsdag.

/ritzau/