Debatindlæg Sosu-Kim i opråb til politikere: Sæt psykiatrien på finansloven
Foto: Privat

Jeg er social-og sundhedsassistent og arbejder til dagligt i psykiatrien.

Psykiatrien skal på finansloven. Det er overskriften på et nyt borgerforslag.

Psykiatrien skal på finansloven, og ikke længere være afhængig af satspuljemidler.

Jeg har to eksempler:

  1. Regeringen ønsker at afprøve planen om en fremskudt regional psykiatrisk behandling til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser. Det er en rigtig god plan, der styrker arbejdet med psykisk sårbare unge, men hvad sker der om fire år, når aftalen udløber?
  2. Både i Region Syddanmark og i Region Midtjylland samt Region Sjælland har man bevist, at man kan nedbringe brugen af tvang ved at ansætte mere personale i form af bl.a. sygeplejersker, psykologer, læger, socialrådgivere, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Når projekterne slutter, er afdelingerne nødt til at skrue ned til den oprindelige normering igen grundet ophør med satspuljemidler.

Så stopper det fremskridt, man netop har opnået.

Når man fjerner de flere hænder, ryger trygheden, sikkerheden og den gode behandling. Satspuljeprojekter omkring nedbringelse af tvang har haft en betydelig midlertidig effekt.

At psykiatrien ikke for længst er kommet på finansloven, synes jeg er en gåde.

Når pengene er fordelt, er psykiatrien altid det speciale, som ender med at måtte nøjes med satspuljemidler.

Der er enkelte gange, hvor nogle af satspuljeprojekterne er blevet permanent, men det er godt nok i de færreste tilfælde.

Var der i stedet afsat penge på finansloven, kunne vi i langt højere grad skabe kontinuitet i psykiatrien, hvilket psykiatrien har hårdt brug for.

Jeg efterlyser politisk vilje til et permanent økonomisk løft af psykiatrien.

Kunne man forestille sig, at kræft- og hjertepakker skulle finansieres via puljer, som kunne være større eller mindre fra år til år?

Det er uværdigt, at det gælder for psykiske sygdomme.

Satspuljen er historisk set nogle penge, man har haft til overs, som enhver regering og finansminister har haft et ønske om at bruge til noget vigtigt. Satspuljerne er derfor gået til at dække huller.

Ulempen er, at satspuljemidlerne kun er til projekter og ikke til permanent drift, hvorfor de løber ud hele tiden.

Derfor skal psykiatrien på finansloven.

Blandt medstillerne til borgerforslaget kan nævnes en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent, en pædagog, en lægesekretær samt en sikkerhedsmedarbejder.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.