Sophie Løhde får ros fra flere sider: Vil luge ud i handleplaner til udsatte
Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil gøre op med kommunernes mange handleplaner. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix/arkiv
Der skal luges ud i de mange handleplaner i kommunerne, mener innovationsminister Sophie Løhde (V), der er klar med et nyt lovforslag.

Det hører til sjældenheder, at en minister får ros fra stort set samtlige spillere fra alle hjørner af det danske samfund, men der er eksempler på det. Et nyt lovforslag fra innovationsminister Sophie Løhde (V) er et af dem, skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Hun vil forbedre hjælpen til udsatte folk med komplekse problemer. Det skal være slut med, at f.eks. en enlig langtidsledig mor, der har svært ved at tage sig af sine to teenagebørn, er lettere depressiv og kæmper med et hashmisbrug, skal have kontakt med otte forskellige sagsbehandlere og have lavet fem forskellige handleplaner.

Fremover skal den langtidsledige mor kun have én handleplan, og samtidig skal kommunen have større frihed til at skrue hjælpen sammen i fællesskab med hende selv. Og så skal der luges godt og grundigt ud i de mange lovkrav til at lave handleplaner på hvert enkelt velfærdsområde.

Lovforslaget bygger bl.a. på de værdifulde erfaringer, som ni kommuner fra Nordsjælland har gjort sig gennem det seneste halvandet år. Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K), som udtaler sig på vegne af de ni kommuner, er meget tilfreds med regeringens nye lovforslag.

- Vi oplever, at der er blevet lyttet til os. Det nye lovforslag efterkommer en del af det, vi har brug for i kommunerne. Men regeringen er ikke gået linen ud, så vi er ikke i mål endnu, siger hun til Mandag Morgen.

Samme toner lyder fra andre aktører. Høringssvarene indeholder masser af roser til Sophie Løhde for at tage fat om den dybt komplicerede opgave og bryde siloer ned. Også fra de tre store hovedorganisationer - LO, FTF og Akademikerne.

"Det er tiltrængt, at der indføres mulighed for én plan for borgere med komplekse og sammensatte problemer," hedder det i det fælles høringssvar fra fagbevægelsens topfolk.
Men de mange høringssvar afdækker også en lang ønskeseddel til ministeren med de ting, der bør ændres, inden lovforslaget kan vedtages. Flere opfatter Sophie Løhdes forslag som en begyndelse til en langt mere omfattende reform og et opgør med silotækningen. Som Kommunernes Landsforening konkluderer i sit høringssvar:

"Lovforslaget er et første vigtigt skridt i opgøret med lovgivningens silotænkning, som smitter af på den måde, kommunerne arbejder på. Det er imidlertid afgørende at være opmærksom på, at dette lovforslag kun er første skridt og ikke endemålet."

Det nye lovforslag bliver en del af Sophie Løhdes store reformprojekt af den offentlige sektor - den såkaldte sammenhængsreform. For omfanget af handleplaner er stort. Meget stort. Og planerne sluger enorme ressourcer. Alt for ofte ved den ene sagsbehandler ikke, hvad den anden laver. Mange gange lapper planerne over hinanden, og i de værste tilfælde modarbejder planerne ligefrem hinanden.

En analyse foretaget af Deloitte viser, at der bliver udarbejdet 900.000-950.000 handleplaner om året alene i kommunerne. Det svarer til 160 planer for hver 1.000 indbyggere i en typisk kommune.