Administration 

Socialrådgiver: Kommunerne begår socialt bedrageri mod borgerne

- Kommunerne fastholder folk i systemet i årevis, fordi det er billigere. De er ikke interesseret i at få folk afklaret til fleksydelse eller førtidspension, for så ryger de i en anden kasse, og så får kommunen ikke samme refusion. Det er et cirkus, som ikke gør noget som helst godt for borgerne, men kun generer dem, siger Erik Petersen. (Foto: Foto: Privatfoto)

Sagsbehandlerne i kommunerne er blevet nogle "taste-aber", som kun skal tænke på at spare penge. Det mener Erik, som kender systemet ud og ind. Han har både arbejdet som socialrådgiver i mange år og selv kæmpet mod systemet som sygemeldt.

Det meste sociale bedrageri bliver begået af kommunen mod borgerne.

Sådan lyder den skarpe anklage fra socialrådgiver Erik Petersen. Reaktionen kommer på baggrund af Avisen.dk's artikel om, at hver sjette dansker mistænker en bekendt for at snyde med sociale ydelser.

- Set fra min side af bordet er der ingen tvivl om, at den største mængde socialt bedrageri bliver begået af kommunerne, og det mest sørgelige er, at der ikke er noget at gøre ved det, siger Erik Petersen til Avisen.dk og uddyber senere i artiklen. 

Charlotte anmeldt for socialt bedrageri af bekendt: Jeg føler mig røvrendt

"Nu om dage kan den enkelte sagsbehandler ikke gøre en pind. De er reelt bare nogle taste-aber, der sidder og skriver."

Sagsbehandlere er bare nogle "taste-aber"

Erik Petersen er 62 år og blev uddannet socialrådgiver tilbage i 2002. Han kender systemet ud og ind og har erfaring med det fra mange forskellige vinkler.

Blandt andet har han tidligere arbejdet som kommunal socialrådgiver inden for blandt andet sygedagpengeområdet og handicapområdet i flere forskellige kommuner i hovedstadsområdet.

Han har også arbejdet for en såkaldt anden aktør, som kommunerne hyrede for at aktivere og arbejdsprøve borgere. Da han selv blev syg, oplevede han den anden side af systemet som social klient, hvor han måtte kæmpe for at beholde sine sygedagpenge midt i et kræftforløb.

"Vi ser, at folk bliver sendt igennem fem, seks, syv afklaringer, selvom man i nogle tilfælde kunne afgøre det på en halv formiddag."

Nu er han ansat i et fleksjob som socialrådgiver i et privat firma, som også samarbejder med kommunen, lokalformand for landsforeningen LEV (forening for udviklingshæmmede og pårørende) og ind imellem bisidder for borgere.

Han har oplevet et skred i systemet, som både går ud over de ansatte og de borgere, der har brug for hjælp.

- Tidligere havde vi som socialrådgivere nogle kompetencer. Hvis jeg sagde, at denne her person skulle have et fleksjob, så blev det sådan. Jeg behøvede ikke spørge andre.

- Nu om dage kan den enkelte sagsbehandler ikke gøre en pind. De er reelt bare nogle taste-aber, der sidder og skriver. Men det er jo fantastisk, at de får skylden, når dem, der egentligt siger nej til at en borger kan få nogle hjælpemidler eller et fleksjob, er dem, der sidder et led eller to længere bagude. Og som typisk ikke har en faglig uddannelse på området. Dem, der sidder med økonomien, for det hele handler jo om kroner og øre, siger Erik Petersen.

Hvis der kommer et trafikoffer ind, må man spare på en anden

Ifølge ham er et af de helt store problemer, at det er økonomien, der styrer det hele og ikke borgernes behov.

- Tit er der jo fra politisk side allerede besluttet, hvor mange penge, vi giver til det ene og det andet.

"Når du kommer op til din sagsbehandler nu, tror de som udgangspunkt, at du laver socialt bedrageri."

Men det er vel meget normalt, at man lægger et budget? 

- Ja, men man kan jo sige sig selv, at man ikke kan regne med et budget, når det handler om mennesker, der pludselig bliver syge. For kommunen kan jo ikke vide, hvad der kommer ind ad døren.

- Hvis der pludselig kommer et trafikoffer ind, så skal du jo spare på en anden borger for at overholde budgettet. Netop derfor er det også et problem, at ledernes bonus er bundet op på, at de overholder budgetterne.

Fik besked på at flytte borgere for at få pæne tal

Erik Petersen har oplevet, hvordan excel-ark-tankegangen gennem årene er blevet værre - ikke mindst i forbindelse med at man indførte jobcentrene.

For eksempel arbejdede han i et vikariat et sted, hvor alle sagsbehandlere på et tidspunkt fik besked på at flytte alle borgere over på listen over aktiverede for at opfylde afdelingens måltal.

- Vi fik at vide, at vi skulle aktivere alt og alle, for at vi kunne få nogle pæne tal. Det betød, at vi skulle overbooke kommunens aktiveringssteder med 200 procent. Men man må jo ikke lave en udsigtsløs aktivering, der skal altid være et mål med det, man nu laver med borgeren.

- Samtidig ville borgerne jo være tilbage til det sædvanlige, når statistikkerne var taget. Så det nægtede jeg at gøre. Så fik jeg frataget mine borgere. Og så bad jeg om, at det vikariat ikke blev forlænget, for det ville jeg ikke være med til, fortæller han til Avisen.dk.

Generelt var det et almindeligt trick at flytte borgere, så de officielt stod som aktiverede, lige inden statistikkerne blev trukket hver onsdag formiddag, fortæller Erik Petersen. Dagen efter blev de flyttet tilbage.

- Vi gjorde det for at sikre, at vi ikke blev bebrejdet beskæftigelsestallene, som vi jo ikke kunne gøre noget ved, fortæller Erik Petersen og fortsætter:

- Er løsningen så at lave mere kontrol? Nej absolut ikke. Løsningen er at give plads til ordentligt socialfagligt arbejde, hvor man er optaget af at lave løsninger, frem for at skulle tilfredsstille en stadig stigende administration.

"Pinligt"

Da Erik Petersen startede, satte den enkelte socialrådgiver også en faglig ære i at lave ordentlig sagsbehandling, så der ikke bagefter blev klaget, fortæller han. Og så var der som udgangspunkt tillid til borgeren.

- Hvis fru Hansen sagde, at hun havde ondt i ryggen, jamen så havde hun ondt i ryggen, og så måtte vi finde ud af, hvorfor og hvad man kunne gøre. Når du kommer op til din sagsbehandler nu, tror de som udgangspunkt, at du laver socialt bedrageri.

Udviklingen har fået mange af Erik Petersens kolleger til at sige stop, fortæller han.

- Mange af de gamle socialrådgivere er forsvundet nu, fordi de ikke vil arbejde på den måde, hvor det bare går ud på at fylde kolonner ud, og de vil ikke være med til at behandle folk sådan.

Nu siger du, at du kendte mange socialrådgivere, som sagde stop. Men der er jo stadig masser af socialrådgivere ansat i jobcentrene?

- Ja, men det er typisk de nye generationer, som ikke har prøvet, at det kunne være anderledes. Og så er der jo også kommet mange sagsbehandlere uden socialfaglig uddannelse. Det er pinligt, at der sidder så mange uuddannede og tager sig af folks liv.

"Vi fik at vide, at vi skulle aktivere alt og alle for at vi kunne få nogle pæne tal."

Tror du ikke, at det hele bare ser anderledes ud nu, fordi du oplever systemet fra den anden side? Nu hvor du selv har været på sygedagpenge og er bisidder for borgere?

- Nej. Jeg kunne allerede se udviklingen dengang, jeg arbejdede i det. Og jeg oplever, at fagligheden er blevet ringere, helt op på ledelsesniveau. Det kan jeg for eksempel se, når vi i LEV skal give udtalelser i de lokalpolitiske beslutninger, der bliver vedtaget på området.

"Kommunerne begår socialt bedrageri mod borgerne"

Du taler om tillid til borgeren. Er der ikke nogen, der snyder?

- Jo, det er der da. Jeg har selv som socialrådgiver fanget nogle, der har lavet socialt bedrageri, og det har jeg heller ikke noget til overs for. Men det bliver langt overgået af den mængde socialt bedrageri, som kommunen laver mod borgerne.

Hvad mener du med det?

- De fastholder folk i systemet i årevis, fordi det er billigere. De er ikke interesseret i at få folk afklaret til fleksydelse eller førtidspension, for så ryger de i en anden kasse, og så får kommunen ikke samme refusion. Det er et cirkus, som ikke gør noget som helst godt for borgerne, men kun generer dem.

Men det tager vel tid at afklare arbejdsevnen. Kan det ikke bare være, fordi de skal være grundige?

- Ja, men vi ser, at folk bliver sendt igennem fem, seks, syv afklaringer, selvom man i nogle tilfælde kunne afgøre det på en halv formiddag. Det er jo også normal praksis, at hvis en borger er sat i et forløb, som varer et vist antal år, så tager det også det antal år, uanset om man så undervejs får afklaret, at der ikke er en arbejdsevne. For så kan kommunen jo budgettere efter det.

Var det noget, du overhørte, da du arbejdede der?

- Vi oplevede for eksempel engang, at vores chef kom til at gå ud og sige, hvor mange der kunne få førtidspension næste år. Man kan spørge sig selv, hvordan han kunne vide på forhånd, hvor mange der ville få behov for det? Men når den slags beskeder og generelle beskeder om, at der skal spares, går ud på afdelingen, så ved de ansatte jo godt, at de er nødt til at køre den til grænsen.

Kommunen sparer penge, mens sagen kører

Et andet eksempel er virksomhedspraktik.

- Nogle af virksomhederne bruger de arbejdsløse som ren og skær billig arbejdskraft. Vi kunne se det ved, at de aldrig endte med at ansætte den ledige bagefter. Typisk var beskeden i starten, at det gik godt og den ledige lavede et godt stykke arbejde, men hen mod slutningen var beskeden altid, at nu klarede de sig knap så godt, og så endte det med, at de ikke blev ansat.

Hvordan ved du, at det ikke var rigtigt, at borgeren ikke klarede sig så godt i slutningen af forløbet?

- Fordi jeg oplevede det samme mønster flere gange. Der var også firmaer, som sagde til os, at de kun ville beholde personen, hvis kommunen ville betale for en lærlingeuddannelse.

"Vi fik at vide, at vi bare skulle aktivere hende, til hun knækkede."

Kan folk ikke bare klage, hvis de er utilfredse med deres sagsbehandling?

- Det er typisk ikke mennesker med flest ressourcer, og mange af dem kan ikke gennemskue, hvad kommunen gør. Og Ankestyrelsen er ikke en juridisk enhed, så kommunerne behøver ikke rette sig efter den, selvom de burde.

- Selv hvis kommunen omgør en beslutning og giver borgeren ret, har kommunen tit sparet penge i de måneder, sagen er kørt. Beslutningerne om fleksjob og førtidspension burde blive truffet af en uafhængig domstol med fagfolk, så kommunerne ikke kunne spekulere i refusion.

"Aktiver hende, til hun knækker" 

Selv har Erik Petersen også et par gange gået bag kommunens ryg. Det gjorde han for at hjælpe borgerne, da han for cirka ti år siden arbejdede for en privat aktør, som skulle aktivere og arbejdsprøve syge borgere for kommunerne.

- For eksempel fik vi en kvinde ind, som var hypermobil og havde mange smerter, men det var tydeligt, at kommunen ikke troede på hende. Vi fik at vide, at vi bare skulle aktivere hende, til hun knækkede.

- Vi fandt så ud af, at hun gerne ville læse til socialrådgiver, så vi sørgede i stedet for at hun kom på et tremåneders kursus for at teste, om hun havde kompetencerne til det. Det vil sige, at officielt gik hun ved os, men i virkeligheden gik hun på det kursus.

- Det er selvfølgelig tæt på at være socialt bedrageri, men vi gjorde det, fordi vi kunne se, at vi kunne hjælpe hende på en anden måde. Hun endte med at tage uddannelsen på revalidering, fortæller Erik Petersen.

 

Pointen går tabt i regnearkene

Nu kritiserer du, at der er for meget fokus på, hvad ting koster. Men som kommune er man vel også nødt til at kunne lægge et budget?

- Jo, men problemet er, at man konsekvent underbudgetterer og ikke har en buffer. Det handler jo ikke om, at man skal lave tingene dyrest muligt, men det handler for eksempel om at tænke længere end frem til næste valg.

Hvad mener du?

- Jeg taler om det, man kan kalde rettidig omhu, hvor man laver en indsats, inden det går helt galt. For eksempel hjælper forældrene til et handicappet barn, så de ikke går ned med stress og ender med at blive syge og skilt.

Hvis kommunen fokuserer for meget på den kortsigtede økonomi, bliver der ikke satset på de langsigtede løsninger, som måske kunne betale sig i sidste ende, mener socialrådgiveren.

- Hvis man kun laver en halv løsning, beholder man jo borgeren i systemet, og det vigtigste burde jo være at få dem videre. Men det kræver, at du laver en løsning, der satser på det, for eksempel omskoler folk til noget andet. Det kan i mange tilfælde godt betale sig at lave en indsats, der er dyr i starten, men den pointe går tabt i regnearkene.

Avisen.dk har været i kontakt med Kommunernes Landsforening (KL) og fremlagt Erik Petersens kritik. KL ønsker dog ikke at kommentere historien.

publikum
Nyheder

Store danske
festivaler opkøbt

en kvinde kigger ind i kameraet
Kendte

Martin Brygmanns eks reagerer 

kongelige står sammen
Kongelige

Storhertug gør klar

til at træde tilbage

en mand kigger på fotografen
Kendte

Niels Brandt har

alvorlig sygdom

En smilende mand
Kendte

Ulf og kæresten

leder efter ferie

Elon Musk med foldede hænder
Kendte

Far til 12

Jes Dorph på gaden i København
Kendte

Jes Dorph:

Opereret i hjertet

en baneløber
Sport

Nu strammes

sikkerheden ved EM

en skilt
Nyheder

Minister: Der er for mange krav og regler når folk skal i job

bil med åben kølerhjelm bag politiafspærring
Krimi

Molotovcocktail satte bil i brand 

Skovbrand
Nyheder

13 personer anholdt på luksusyacht

lottokupon
Helt vildt

Årets største Lotto-gevinst:

Her er kuponen købt

Basketspiller på banen
Sport

Dansker afviste NBA-mester

folk samlet om bål
Nyheder

Her er sankthans-vejret

Bilister på bro
Nyheder

Trafikeret bro lukkes

Brændende bål
Nyheder

Før Sankthans:

Beredskaber advarer 

politifolk på vej
Krimi

Motorcyklist kørte galt - og stak af fra politiet

menneske ligger på vej
Nyheder

Slagord mod Netanyahu 

mand
Nyheder

Vi skal ikke tilbage i EU

tre kvinder
Kendte

Det hedder hun

i virkeligheden

to kvinder
Kendte

Kærlighed ved første blik

forsamling af mennesker
Nyheder

Kulturminister får 

travl sportssommer

strandhåndbold
Sport

Håndboldherrer

klar til VM-finale

mand og kvinde
Kendte

Skønne billeder:

Vild med dans-vinder 

skal spille Keld Heick

Nyheder

Sanne Salomonsen:

Må aflyse koncert

lottokupon
Nyheder

Fik drømmeopkaldet 

fra Danske Spil

Krimi

Ramt af letbanen:

Mand død 

folk i gade
Nyheder

Fyrværkeri fra yacht

udløser skovbrand

på græsk ø

par poserer
Kendte

Afslørede i Tivoli:

Rasmus Seebach er

blevet far igen 

folk klipper snor
Kongelige

Kong Frederik indvier

ny metrolinje 

kvinde poserer
Nyheder

Amira: Mit familieliv

er smadret

fodboldspiller træner
Sport

Kun én dansk EM-spiller

trænede lørdag 

motorvejsbro
Nyheder

Bro rives ned:

Motorvej spærres 

rumstation
Helt vildt

Sagsøger Nasa:

Huset ramt af rumskrot

person går med paraply
Nyheder

Her ramte skybruddet

fodboldspillere i aktion
Sport

Sådan går Danmark videre

ved EM

mand på scene
Nyheder

Store roser efter

første aften i Parken

Mette og Bengt Sundstrøm
Nyheder

Lauritz.com-parret

kan ende med

konkurskarantæne

Et fly i luften
Helt vildt

Sex i luften -

par anholdt

Sport

Fratages DM-guld

i enkeltstart

En computer med aktiemarkedet
Nyheder

Dansk fedme-aktie 

på himmelflugt

En masse guldbarrer
Nyheder

Milliardærfamilie

skal i fængsel 

Jakob Olrik
Kendte

Kendt sexolog

prøver igen

Kong Frederik og dronning Mary vinker
Kongelige

Kongeparret må

vente et år

Kristian von Hornslet
Nyheder

Hornslet-tyveriet:

Knalder to tyve mere

Denzel Washington, Frances McDormand og Joel Coen
Kendte

Ejeren måbede:

Hollywood-stjerner

indtog dansk butik

Nærbillede af Jes Dorph Petersen
Krimi

Jes Dorph-sagen:

Advokat anker

til Højesteret

et stativ med tøj og en person
Nyheder

Globalt tøjmærke er
gået konkurs i Danmark

en mand kigger på fotografen
Kendte

Lakridskonge står til
monster stor gevinst

en fabrik ses fra vejen
Nyheder

Kvinde dræbt på jobbet

- paller væltede
ned over hende

en bus holder inde i butiksfacade
Krimi

Busulykke: Heroisk passager styrede bussen ind i mur

en fodgængerovergang
Krimi

Flugtbilist jages
- ramte otteårig dreng

et indgangsparti
Nyheder

Skare-konkurs koster stort millionbeløb for oprydning

et par
Kendte

Martin Miehe-Renard:

- Jeg tænker på
det hver eneste dag

et insekt på hud
Nyheder

Årets første tilfælde

af frygtelig
sygdom er fundet

et stort bål
Nyheder

DMI: Her kan der falde

op til 50 millimeter regn

en person ser på skærme
Nyheder

Regeringen varsler skærpet straf mod bagmænd i økonomisk kriminalitet

en kvinde smiler
Nyheder

Ansatte får
millioner til deling

medicin på et bord
Nyheder

Advarsel: Ozempic-kopier i omløb

nN mand
Kendte

Donald Sutherland er død

en mand vinker
Kongelige

Kong Frederik
deltager i gadefest

politi og beredskab arbejder
Krimi

Voldsom busulykke:
Syv personer er
kommet til skade

en mand
Kendte

Prins Henriks ven og hotelkonge er død

politi arbejder
Krimi

Medie: Slagteriansat har fået halsen skåret over

puff bars
Nyheder

Narko fundet i puff bars

- børn og unge
bliver bevidstløse

Nyheder

Skibsvrag og krukker dukker op efter 3300 år

en hånd holder en masse døde fisk
Nyheder

Massiv fiskedød:
Badning frarådes

mand og kvinde
Kendte

Skal gennem operation

kvinde
Nyheder

Lisbet Dahl sygemeldt:

Må droppe Tivolirevyen

en person
Krimi

Provokunster får
forlænget fængselsstraf

Nyheder

Det var ikke piskesmæld

Sport

Yeah: Vingegaard

er klar til Touren

elg
Nyheder

Først kom ulven: 

Nu kommer elgen

vejbro
Nyheder

Bro spærret i weekenden

mand og kvinde
Kendte

Populær vært: 
Forlader Danmark

politibil
Krimi

Efter knivstik:

Eftersøger ung gaderøver

kvinde spiser is
Nyheder

Nu kommer sommeren: 

Sol og op til 27 grader

bil i sø
Krimi

Delebil kørt i Søerne 

kvinde
Nyheder

Hussalg tilbage på niveau