Dorthe smidt på kontanthjælp efter sengepraktik: “Det er et helvede”

Dorthe Frimann har netop fået Ankestyrelsens ord for, at hun ikke bare måtte komme tilbage på kontanthjælp, efter at hendes ressourceforløb udløb. Hun håber, at afgørelsen kan få betydning for andre i samme situation.
Jeg er heldig, at jeg ikke har nogen mand, siger Dorthe Frimann, der uretmæssigt blev sat på kontanthjælp.
Jeg er heldig, at jeg ikke har nogen mand, siger Dorthe Frimann, der uretmæssigt blev sat på kontanthjælp. Foto: Privatfoto

Otte diskusprolapser, svær slidgigt, skæv ryg og piskesmæld.

Helbredet er gået den forkerte vej, efter at en bil kørte over for rødt og direkte ud foran Dorthe Frimann en søndag eftermiddag i 2008.

Ulykken endte med at få helt uoverskuelige konsekvenser for den nu 41-årige tidligere kontorassistents liv.

Dorthe Frimann har ikke været i arbejde siden ulykken og et to-årigt ressourceforløb med praktik på et plejehjem endte med en arbejdstid på sølle to gange 30 minutter om ugen - halvdelen af tiden med mulighed for at ligge ned i en seng.

I november 2016 fik hun imidlertid besked om, at hun skulle tilbage på kontanthjælp. Og det, selvom der ikke var tegn på forbedring i hendes tilstand.

Dorthe Frimann har nu fået Ankestyrelsens ord for, at Fredericia kommune ulovligt har placeret hende på kontanthjælp, hvor hun i stedet skulle være blevet tilbudt endnu et ressourceforløb. 

Det viser en principafgørelse af 23. juni 2017, som Avisen.dk har set, og som bliver offentliggjort i starten af juli.

- Jeg følte, at jeg var blevet slået helt tilbage til start uden nogen afklaring, og det var ekstremt hårdt. Men den her afgørelse har givet mig mod, håb og vilje til at kæmpe videre, siger Dorthe Frimann til Avisen.dk.

Ressourceforløb versus kontanthjælp 

 

Ressourceforløb: 

Målrettet personer med komplekse problemer, der risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke personen får en særlig indsats. Varer ét til fem år. Består ofte både af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Ydelsen er på niveau med kontanthjælp, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst. 

Ressourceforløb kan føre til en afklaring om funktionsniveau og kan ende i ordinær beskæftigelse, uddannelse, fleksjob eller førtidspension. 

Kontanthjælp:

En offentlig ydelse til personer, som ekstraordinært ikke kan forsørge sig selv eller deres familie. Det er en midlertidig ydelse, indtil man kommer i arbejde igen. 

Man skal være tilmeldt jobcentret for at kunne få kontanthjælp, ligesom man skal modtage de jobtilbud og aktiveringsprojekter, der kommer. Gør man ikke det, kan man få forskellige sanktioner og miste retten til kontanthjælp. Man kan heller ikke modtage kontanthjælp, hvis man har indtægter eller formue, som kan dække forsørgelsesbehovet. 

Derudover kan man være underlagt regler som 225 timers-reglen, gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloftet.

Kilde: DinRetshjælp.dk. 

UDVID

Sengepraktik i 26 uger

Dorthe Frimann lider af kroniske smerter og nedsat følelse i begge ben samt nakke- og rygsmerter. Hun bor i en lejlighed på 2. sal i Fredericia by og klarer sig selv med 36 piller dagligt, hjemmehjælp til tøjvask og rengøring hver 14. dag samt en handicapbil.

Hun er i løbet af de sidste par år blevet opereret for overvægt, har gennemgået flere store plastikoperationer samt været under antidepressiv behandling i en del år. 

Siden trafikulykken har hun været i forskellige afklarende praktikforløb hos kommunen, og i 2014 blev hun tildelt et to-årigt ressourceforløb med mentorstøtte to gange om ugen, samt fysioterapi og kiropraktorbesøg.

Forløbet bød også på praktik som administrativ medarbejder på et plejehjem.

Opgaven var at scanne og kopiere dokumenter i et tre kvadratmeter stort kopirum, som skulle være aflåst på grund af demente beboere, fortæller hun.

- Selvom jeg ikke kan tåle at stå op, var der ikke plads til en stol. Der var ingen luft derinde. Og jeg måtte ofte lægge mig ind i en seng ved siden af, siger Dorthe Frimann, der endte med kun at kunne møde op 30 minutter to gange om ugen.

Hendes praktiserende læge har oplyst, at hendes fysiske og psykiske tilstand er varig, stationær og uden behandlingsmuligheder, og i en statusattest har kiropraktoren slået fast, at hun formentlig ikke kan varetage nogen former for arbejde og bør indstilles til førtidspension. Samtidig har en neurokirurg vurderet, at der ikke kan tilbydes mere behandling. Det viser begrundelsen for Ankestyrelsens afgørelse.

En uforståelig besked

Da ressourceforløbet var ved at udløbe, blev hun sammen med sin rådgiver indkaldt til møde med kommunens rehabiliteringsteam. Men hurtigt gik det op for dem begge, at man ikke ville gå videre med hverken fleksjob, førtidspension eller som minimum et nyt ressourceforløb.

Man valgte i stedet at visitere Dorthe Frimann til kontanthjælp med mentorstøtte i hjemmet.

- Jeg var målløs og i chok og gik fuldstændig i spåner. Kontanthjælp havde jeg aldrig set komme, husker Dorthe Frimann om oplevelsen.

Alt er bedre end kontanthjælp

En klage over afgørelsen blev sendt afsted i januar 2017. Og fem måneder efter, d. 23 juni 2017, fik hun medhold i Ankestyrelsen.

Blandt andet vurderer man, at Dorthe Frimann har komplekse problemer ud over ledighed, og at der er brug for en længerevarende, tværgående indsats i et nyt ressourceforløb. Men man afviser ikke, at hendes arbejdsevne kan udvikles.

- Alt er bedre end kontanthjælp. Min største drøm for den nærmeste fremtid er, at jeg får en afklaring. Jeg vil gerne have et liv med værdighed med de begrænsninger, jeg har, siger Dorthe Frimann.

Hun afventer lige nu Fredericia Kommunes reaktion på afgørelsen.

Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef i Fredericia kommune og chef for Fredericia jobcenter Dennis Mølgaard Hansen skriver i en mail til Avisen.dk, at man ser frem til at se den kommende principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Han slår fast, at man selvfølgelig følger det, hvis Ankestyrelsen afgør, at en borger fortsat bør deltage i et ressourceforløb.

- Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Vi er optaget af, at vores afgørelser ikke omgøres eller hjemvises. Hvis det sker, så drager vi læring af det, skriver han.

Dorthe Frimann, hvorfor er det så slemt at komme på kontanthjælp?

- Det største problem for mig er, at kontanthjælp er en helt fastlåst situation, og at mine lægeattester ikke bliver taget alvorligt. Det er også enormt belastende for mig ikke at blive afklaret, siger Dorthe Frimann.

Glad for ikke at være gift

Selvom Dorthe Frimann nåede at være på kontanthjælp i seks måneder, er hun ikke blevet ramt så hårdt økonomisk, som der ellers kan være stor risiko for.

En ressourceforløbsydelse og en kontanthjælpsydelse er nogenlunde den samme, men med sidstnævnte træder regler som kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og gensidig forsørgerpligt i kraft.

Dorthe Frimann er ikke gift, og hun har heller ikke været ramt af loftet.

Men hun har stadigvæk modtaget adskillige varsler om 225-timers-reglen og jobpræmieordningen.

- Det er virkelig ikke særligt rart og også helt grotesk, når jeg kun kan arbejde 2 gange 25 minutter om ugen. Jeg er heldig, fordi jeg ikke har nogen mand, og jeg er også glad for, at jeg ikke har nogen børn. Så skulle de jo bare se på, at deres mor havde det så dårligt, siger Dorthe Frimann.

Har dine forløb kun været dårlige? Og hvad har du selv gjort for at forbedre din arbejdsevne?

 - Jeg kan ikke sige noget positivt om mine ressourceforløb. Det er det samme, der er blevet prøvet i alle årene, og forløbene har indtil nu kun forværret min tilstand. Jeg har selv taget kurser i smertehåndtering og i at lære at tackle kronisk sygdom, men jeg kan ikke tvinge min krop mere. Lægefaglige personer siger til mig, at jeg kun kan forvente en forværring, den vil jeg helst undgå så lang tid som muligt, siger Dorthe Frimann.

Håber, at afgørelsen får betydning

Hun fremhæver, hvordan andre kan blive ramt langt hårdere økonomisk, og derfor håber hun, at afgørelsen får betydning for flere end hende selv.

 - Jeg håber, at den her afgørelse ikke kun vil have betydning for mig, men også mange andre syge borgere. Den kan minde dem om deres rettigheder og give dem mod på at klage, siger Dorthe Frimann.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.