Socialpædagogernes formand: Skær ikke i den danske model, som er rigeligt slank

Benny Andersen er formand for Socialpædagogerne.

HVIS EN GENNEMSNITSLØNNET socialpædagog mister sit job, får vedkommende i dag mindre end 60 % af sin løn i dagpenge. Men ikke ret meget længere.

For med de politiske vinde, der blæser, bliver det i fremtiden meget mindre. I den politiske støbeske ligger nemlig en række reguleringer, som frem mod år 2025 gør procentsatsen lavere end de nuværende 60 procent. Og ja. Det der handler også om dig – og ikke bare den socialpædagog, der mister sit job. Alle kan miste jobbet, og hele det danske dagpengesystem er en kollektiv forsikringsmodel. Modellen bæres af, at både dig og mig og mange andre arbejdstagere tilslutter os forsikringsordningen, og dermed sikrer hinanden i forhold til indtægtstab, hvis vi skulle blive arbejdsløse. Men altså kun, hvis vi er mange.

DERFOR KÆMPER VI stadig for det danske fælles dagpengesystem. For ordningen bliver ganske enkelt irrelevant, hvis procentsatsen langsomt bevæger sig nedad. De fleste glemmer desværre, at dagpengesystemet er det ”ben” i den danske flexicuritymodel, som bidrager til, at vi kan have et meget fleksibelt system i forhold til virksomhedernes muligheder for at hyre og fyre afhængigt af behovet for arbejdskraft.

Det betyder, at vi har arbejdstagere, som tør sige deres job op til fordel for et nyt med den usikkerhed, der følger med.

Det betyder også, at vi kan have overenskomster med relativt korte opsigelsesvarsler. Skærer man i dette ”ben”, så risikerer det at få indflydelse på fleksibiliteten. Og så er vi altså helt inde i den danske model.

SÅ - POLITIKERE: Tænk langsigtet og hold fingrene fra den sparekniv, der kan ende med at tage livet af noget fundamentalt i den danske model. Dagpengene skal holde præcis den værdi, at den enkelte lønmodtager kan føle sig tryg – og at den flexicurity, som har skabt et stabilt arbejdsmarked og stor dansk velstand, kan leve videre.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.