Sagen om påvirkning af vidner

En sag mod 11 personer, skal muligvis gå om i landsretten. Her følger en kort gennemgang af sagen.

Østre Landsrets 3. afdeling har tilkendegivet, at en vil erklære sig inhabil i en hashsag med 11 tiltalte, som i givet fald skal starte forfra.

Forsvarere og anklagere er blevet bedt om at komme med et høringssvar senest 16. marts, så det er ikke endeligt afgjort, om sagen kommer til at gå om.

Her er sagens baggrund:

* "Operation Nordlys" er den hidtil største politisatsning mod hashhandel i Danmark. I alt 83 personer blev idømt fængsel i næsten 220 år i forbindelse med handel i Pusher Street.

* Den sidste af sagerne mod 11 tiltalte ligger stille i Østre Landsret. I efteråret 2016 forlangte forsvarerne orientering om kontakten mellem senioranklager og tre politiagenter.

* 28. september fremsendte senioranklager mail til retten og til forsvarerne om det spørgeskema, hun havde sendt til de tre politifolk.

* 29. september sagde hun i retten, at der ikke var yderligere materiale.

* 1. oktober, en lørdag, orienterede hun sin ledelse om, at hun havde fejlinformeret retten. Hun blev afsat.

* 3. oktober mødte vicestatsadvokat op i retten, beklagede forløbet og fremlagde mere materiale. Han sagde, at "anklagemyndigheden burde ikke have stillet de spørgsmål til politiagenterne, der fremgår af det i dag fremlagte retvisende materiale". Landsretten har udsat sagen på ubestemt tid.

* 6. oktober meldte Statsadvokaten senioranklageren til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for muligt strafbart forhold. "Det er en meget alvorlig og usædvanlig sag, som jeg aldrig tidligere har hørt magen til", sagde statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

* Senioranklageren og en anden anklager mistænkes for ulovlig påvirkning af politividnerne. Begge sigtes for misbrug af stilling. Desuden sigtes den ene for medvirken til forsøg på falsk forklaring for retten.

* DUP sendte i december 2017 sin efterforskning til Statsadvokaten i Viborg, som skal afgøre, om der skal rejses en straffesag mod anklagerne.

* Rigsadvokaten varslede i januar nye regler.

* Marts 2018: Østre Landsrets 3. afdeling tilkendegiver, at den vil erklære sig inhabil i hashsagen, så den skal starte forfra. Anklagemyndighed og forsvarere skal senest 16. marts svare, om de vil acceptere det.

Kilder: Retsbøger, Københavns Politi, pressemeddelelser, Ritzau.

/ritzau/