Røde Kors om bøvl med asyl-info: Kommuner ER tilfredse
Røde Kors har i mange år arbejdet på at videregive bedre information om flygtningenes kompetencer, når de overdrager dem til kommunen. Foto:Bax Lindhardt/Scanpix/Arkiv
Der går meget information om flygtnignes kompetencer tabt, når kommunerne overtager deres sager fra asylcentrene.

Viden om flygtninges kompetencer går tabt på grund af ringe kommunikation mellem asylcentrene og kommunerne, der overtager dem.

Det skriver Ugebrevet A4 torsdag.

Røde Kors, der står for mange af landets asylcentre er enig i problematikken.

- Udfordringen er at få systemerne til at fungere sammen. Lige nu laver man alt for meget dobbeltarbejde, siger udviklingschef i Røde Kors Kasper Koch.

Men han fortæller også, at de allerede har arbejdet på problemet i mange år. 

- Vi har gjort os rigtig umage med at gøre overleveringen meget bedre de sidste tre til fire år. Faktisk overgiver vi i mere end 90 procent af tilfældene materiale til kommunen, siger Kasper Koch.

Han er derfor ked af, at det kommer til at lyde som om, at asylcentrene ikke gør nogen indsats for at videregive nyttige informationer til kommunerne. 

Vil ikke skyde skarpt mod kommunerne

Faktisk fortæller han, at de har ringet rundt til flere af de kommuner, der modtager flygtninge fra Røde Kors' asylcentre. Dér spurgte de kommunerne, om de var tilfredse med den information, som de havde fået. 

- Over 90 procent af dem var sådan set tilfredse med oplysningerne. Men de har tilsyneladende ikke brugt det, siger Kasper Koch.

Udviklingschefen fortæller også, hvordan skoler ofte ringer for at få informationer om flygtningebørn, de har fået ind. Men de oplysninger har kommunerne allerede fået.

Når det er sagt, ønsker Kasper Koch dog ikke at pege fingre. 

- Vi skal hverken skyde med skarpt efter kommunerne eller os selv. Vi er nødt til at være konstruktive og få sat os ned og arbejdet med at finde ud af, hvordan dem, der skal handle, får de relevante informationer, siger Kasper Koch.

Løsningen er en fælles platform

Allerede sidste år var Røde Kors og andre indkvarteringsoperatører i møde med KL for at finde en løsning. Her var alle parter enige om, at der skulle gøres en indsats. 

De aftalte, at oplysningerne fra asylcentrene skulle standardiseres, og at kommunerne skulle sørge for at informationen kom ud til de rigtige aktører.

Ifølge Kasper Koch ville en løsning være, at der blev oprettet en platform, hvor det var nemt at tilgå informationerne. Men på nuværende tidspunkt fungerer de forskellige systemer altså ikke optimalt. 

- Der er også en it-mæssig udfordring. Kommunerne arbejder med forskellige systemer. Vi arbejder med et andet. Så vi skal have integreret vores forskellige systemer, så vi nemmere kan overføre oplysningerne, siger Kasper Koch.