Rengøringsdirektør forsvarer opsigelser: "En helt sædvanlig tilpasning"

Regionsdirektør Søren Melgaard Hansen afviser, at firmaet Elite Miljø skulle have handlet anderledes, da man i september ansatte nye samtidig med, at man opsagde andre. (Foto: Pressefoto Elite Miljø.)

Der er ikke en finger at sætte på det forløb, der udspillede sig i rengøringsfirmaet Elite Miljø i september. Det fastslår en af firmaets regionsdirektører.

Avisen.dk skriver i dag, at det private rengøringsfirma Elite Miljø i løbet af den samme måned både ansatte ti nye medarbejdere, opsagde tre og tvang syv ned i tid. Det skete, da firmaet overtog rengøringen af de kommunale arbejdspladser i Fredensborg Kommune.

Firmaets håndtering af personalesituationen får hårde ord med på vejen fra fagforeningen 3F, der blandt andet organiserer rengøringspersonale i det private og det offentlige.

Men der er intet at komme efter, lyder det fra regionsdirektør for Region Øst i Elite Miljø, Søren Melgaard Hansen.

Har du slet ikke dårlig smag i munden over, at I har sagt tre op, hvor nogle af dem har været ansat mange år i de her rengøringsstillinger, samtidig med at I går ud og ansætter nye?

- Nej det har jeg ikke, fordi ellers ville der have været børnehaver og skoler, der i syv måneder ikke ville få gjort rent. Og det ville selvfølgelig have været fuldstændig uacceptabelt, siger han til Avisen.dk.

Overtog ansatte på offentlig overenskomst

Søren Melgaard Hansen understreger, at Elite Miljø vandt rengøringsopgaven i Fredensborg Kommune ved en almindelig konkurrenceudsættelse.

- Vi får tildelt kontrakt med opstart den 1. september 2017. Et af vilkårene var, at vi skulle have virksomhedsoverdraget alle rengøringsmedarbejderne fra Forenede Service, der var leverandører i kommunen før os, siger han.

Blot et halvt år før Elite Miljø overtog rengøringsopgaven, havde Fredensborg Kommune udliciteret rengøringsopgaven til firmaet Forenede Service og overdraget det kommunale rengøringspersonale. 

- Der sker altså noget, der er ret usædvanligt, fordi der mellem to private rengøringsfirmaer bliver overdraget medarbejdere på vilkår, som ikke er den private overenskomst, men den offentlige overenskomst, siger Søren Melgaard Hansen.

Hurtig effektuering 

Regionsdirektøren minder om, at når man virksomhedsoverdrager personale, skal man respektere den overenskomst, medarbejderne bliver overdraget på, indtil den udløber. I den konkrete sag udløber den offentlige overenskomst til april i år.   

Elite Miljø har overenskomst på den private overenskomst.

- Men i og med vi overtager dem syv måneder før, den offentlige overenskomst udløber, effektuerer vi allerede ved udgangen af september de tilpasninger, vi skal gøre. Herunder at meddele dem, at de den 1. april 2018 overgår til serviceoverenskomst på den private overenskomst, og der er nogle andre aftaler omkring højere arbejdstempo, siger Søren Melgaard Hansen og fortsætter: 

- Af den årsag er der nogle af de her ti medarbejdere, der bliver opsagt, og nogle der bliver varslet ned i tid. Det er simpelthen bare for, at vi her fra den 1. april kan køre dem over på den private overenskomst.

"Løn er ikke et problem"

De tre afskedigede medarbejdere var alle på offentlige overenskomster. Og det lugter af forskelsbehandling, at det udelukkende var dem, der blev ramt, mener Pia Carøe, der er konsulent i 3F's lokalafdeling ved Nordsjælland Øst.

Hvor højt har det vægtet, at dem, I opsagde, var på offentlige overenskomster?

- Det her er en helt sædvanlig tilpasning af vilkårene, når man går fra offentlig ansættelse til privat ansættelse. Der er intet som helst mærkeligt eller underligt i det. Det er simpelthen bare den forskel, der ligger imellem aftalevilkår offentlig versus privat, forklarer Søren Melgaard Hansen.

En af dem, der blev sagt op, var den 58-årige rengøringsassistent Jørgen Bo Jensen, der havde været i sin stilling i næsten 14 år. Han siger til Avisen.dk, at ledelsen i Elite Miljø fra første dag, firmaet tog over, sagde til ham, at han fik for meget i løn.

Søren Melgaard Hansen ønsker ikke at kommentere den konkrete personalesag, men han afviser, at lønninger generelt set har haft indflydelse på opsigelserne.

- Det er helt forkert, for løn er slet ikke et problem her, fordi det er fastlåst i overenskomsterne.

Varslet et halvt år før 

Hvorfor valgte I inden for så kort tid både at ansætte, opsige og sætte medarbejdere ned i tid?

- Det gjorde vi, fordi der er en tidsmæssig forskydning. De har fået seks måneders varsel fra september. Men det træder først i kraft den 1. april, men vi kan ikke have skoler og tre børnehaver, som ikke bliver gjort rent før den 1. april, siger han.

Hvis I havde beholdt dem, I opsagde, havde I vel ikke manglet medarbejdere?

- Dem, vi har varslet ned i tid og opsagt, har alle sammen fået besked på, at hvis de er interesserede i flere timer eller ansættelse fremadrettet hos os på den private overenskomst, så skal de give udtryk for det. Så vil vi forsøge at finde ansættelse til dem per 1. april. Men vi kan jo ikke vide præcis, hvordan vores personalesituation er på det tidspunkt.

Så I skal igen ud at finde nye fra april?

- Nej, det skal vi ikke. Men der er jo hele tiden løbende tilgang og afgang af medarbejdere, siger Søren Melgaard Hansen.