Rektor: Flere kvinder på it-uddannelserne er afgørende for ligestilling

Mads Tofte, rektor ITU (Foto: Foto: ITU)

Fremtiden er digital. Derfor er det ifølge ITU-rektor afgørende, at universiteterne formår at tiltrække flere kvindelige studerende på de mest teknisk specialiserede fag.

Unge kvinder i alderen 16-24 år er stort set lige kompetente til tech og it-færdigheder, som unge mænd i samme aldersgruppe. Det viser en ny undersøgelse fra Cevea.

Men selvom de unge mænd og kvinder er lige kompetente til it, er langt størstedelen af de studerende på fag som softwareudvikling stadig mænd på både ITU (IT Universitetet) og DTU (Danmarks Tekniske Universitet). På ITU lå optaget af kvinder på 22 pct. på faget softwareudvikling i 2017, mens det for samme uddannelse på DTU lå på 21 pct. Altså under hver fjerde studerende er en kvinde på begge uddannelser. De to universiteter er begge meget bevidste om, at kvinder er underrepræsenteret på de it-faglige retninger, men de to universiteters tilgang til problemstillingen er meget forskellig.

På DTU fokuserer man primært på at være kønsneutral i sit rekrutteringsmateriale, selvom prorektor Rasmus Larsen anerkender, at der er et stort potentiale hos de unge kvinder, som ikke bliver udnyttet til fulde på nuværende tidspunkt.

- Når vi henvender os til nye studerende, er vi meget opmærksomme på, at vi ikke har en bias, at vi ikke henvender os ubevidst til det ene køn frem for det andet køn, fortæller Rasmus Larsen og fortsætter:

- Vores fokus er generelt at få flere ind på ingeniøruddannelserne, for det har samfundet behov for. Og så vil vi gerne vise, at vi har et studiemiljø, hvor både mænd og kvinder kan trives godt, siger han.

It kommer til at forme vores fremtid

Mads Tofte er rektor på ITU og han har en betydeligt anderledes tilgang til problemstillingen. På ITU har man de sidste to år arbejdet intenst på at tiltrække flere kvindelige studerende på de mest teknisk specialiserede it-uddannelser, hvor kvinderne er mest underrepræsenterede.

Det har man gjort ved at ansætte en antropolog til først og fremmest finde frem til, hvorfor kvinderne ikke søger ind på en uddannelse som softwareudvikling.

De har særligt fundet frem til tre forhold, de unge kvinder overvejer i forhold til at søge ind på softwareudvikling.

- Mange af dem er usikre på, hvad softwareudvikling er, de har ofte mindre erfaring med kodning end unge mænd har. Af samme årsag er de også usikre på, om det er noget de kan finde ud af, fordi de ofte har en forkert forestilling om, at man skal kunne kode, inden man starter på studiet. Sidst men ikke mindst er de usikre på, om de vil kunne finde sig til rette på studiet, fordi det er en mandsdomineret verden, de træder ind i, fortæller Mads Tofte.

Med afsæt i de usikkerheder, de har afkodet hos de unge kvinder, har ITU lanceret coding-camps og coding-cafeer for kvinder, de giver ekstra support til studerende, som ikke har erfaring med at kode, og de sætter kvindelige rollemodeller i spil.

- Vi gør noget ud af at beskrive de gode kvindelige rollemodeller, vi har, og vi har faktisk en del. De fortæller deres historie om, hvad de har kunnet bruge faget til, og det giver de unge kvinder, en de kan identificere sig med, fortæller Mads Tofte.

Det lader til at virke, ITU har nemlig fordoblet antallet af kvindelige studerende på faget softwareudvikling fra 2016 til 2017. Men et optag på 22 pct. kvinder er ifølge Mads Tofte ikke nok. Han er ikke tilfreds, før ITU har 50 pct. kvindelige studerende. 

Hvorfor er det så vigtigt, at der kommer flere kvindelige studerende på fag som softwareudvikling?

- Der er to grunde til, at det er vigtigt. Den ene del er, at softwareudviklingen spiller en meget central rolle for vores fremtidige digitale samfund. Og det bliver jo både kvinderne og mændenes digitale fremtid, så selvfølgelig skal kvinderne ikke bare være i en brugerrolle, de skal være med til at skabe det. Det er en ren ligestillingsdagsorden, fortæller Mads Tofte og fortsætter:

- Det er måske den vigtigste ligestillingsdagsorden, fordi softwareudvikling har så stor indflydelse på, hvordan vores fremtid bliver.

- Den anden grund er arbejdsmarkedssituationen. Der er utroligt mange ledige job for softwareudviklere. Hvis vi skal have løst det problem, skal vi have alle talenter i spil. Det nytter ikke noget, at halvdelen af talentmassen slet ikke kommer i spil, bare fordi den er hunkøn, siger Mads Tofte.