Debatindlæg Debat: Regeringen tvinger til underforbrug

Folketingskandidat for SF

GLADSAXE BRUGTE I 2018 hele 48,9 mio. kroner mindre på velfærden, end byrødderne havde sat af i budgettet. For Gentofte var tallet 11,2 mio. kroner og for Ishøj 7,3 mio. kroner, for mens Ikast-Brande kunne nøjes med 3,5 mio. kroner og Albertslund 2,1 mio. kroner.

Årsagen til underforbruget på velfærd og service skyldes næppe uvilje blandt byrødderne, men derimod den stramme budgetlov, som holder alle landets kommuner i et jerngreb.

TANKEN BAG BUDGETLOVEN var at sikre, at forbruget ikke løb løbsk. Men loven sætter kommunerne i en økonomisk spændetrøje, fordi staten uddeler store dummebøder til dem, der bruger så meget som en krone for meget. Og budgetloven har ført til et massivt samlet underforbrug på mere end 23 milliarder kroner i løbet af de seneste otte år. Det viser en ny opgørelse fra Fagbevægelses Hovedorganisation (FH).
23 milliarder, som kunne have været brugt på børn, ældre og en solid forebyggende indsats på sundhedsområdet.

SF og jeg arbejder for en ny og anderledes budgetlov, der sætter velfærden mere fri. Der er ikke behov for at sætte kommunerne skakmat. Underskud og overskud skal balancere over år, og kommunerne skal kunne overføre overskud fra år til år, fra budget til budget, og dermed sikre velfærden.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News