Psykiater udnyttede kvindes sindssyge i årevis for at få sex

Krimi

Fra 2011 til 2016 udnyttede en psykiater en kvindes sindssygdom til at få sex. Han ar anket dommen.

Retten i Glostrup har fredag dømt en 52-årig psykiater for at have udnyttet en kvindes sindssygdom til at opnå sex.

Det er efter alt at dømme første gang, at nogen i dansk retshistorie er dømt for netop det.

Det var både anklager Peter Rask, forsvarer Jan Schneider og dommer Anne Bendfeldt Westergaard enige om.

Dommen lyder på fængsel i et år og tre måneder. Psykiateren ankede på stedet med krav om frifindelse.

I straffen indgår også et forhold, som i Vestre Landsret kostede tre måneders fængsel. Da gerningsperioderne i de to sager overlapper, har retten i Glostrup udmålt en samlet dom - en såkaldt tillægsstraf.

Stridens kerne var, hvorvidt kvinden beviselig var sindssyg, og hvorvidt psykiateren udnyttede det til at opnå sex med hende.

Retten var ikke i tvivl. Retslægerådet har fastslået, at kvinden var diagnosticeret med skizoaffektiv psykose og skizofreni i perioden. Begge dele er at regne som sindssygdomme.

Og selv om Jan Schneider forsøgte at overbevise retten om, at der ikke var ført bevis for, at kvinden havde været sindssyg - i betydning psykotisk - på gerningstidspunkterne, så var rettens dom klar.

- Vi har fundet det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var under udnyttelse af hendes sindssygdom, at du (psykiateren, red.) havde samleje og andet seksuelt forhold end samleje med hende, lød det fra dommer Anne Bendfeldt Westergaard.

Overgrebene, som der er dømt for, skete i perioden fra 2011 til 2016. Psykiateren var også tiltalt for overgrab i perioden fra 2004 til 2008, men det blev han frifundet for. De forhold er nemlig forældede, mener retten.

/ritzau/